Upowszechnianie wiedzy o  poniesionych w wyniku przestępstw stratach zabytków, w połączeniu z zadaniami bezpośrednio ukierunkowanymi na ochronę zasobów kulturowych , wpisuje się w całokształt polityki bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego. Pełni rolę nie tylko  wspomagającą przy poszukiwaniu i odzyskiwaniu zrabowanych dóbr kultury,  ale w dużej mierze spełnia funkcje edukacyjne poprzez zwrócenie uwagi na bieżące zagrożenia w tej dziedzinie. Wpisując się w powyższe zadania, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów prowadzi krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem,  natomiast w szerszym zakresie tematycznym publikuje na łamach tej strony m.in. informacje o bieżących wydarzeniach w dziedzinie przestępczości przeciwko zabytkom, działaniach rewindykacyjnych utraconych dóbr, o publikacjach w dziedzinie ochrony prawnej oraz przydatnych linkach.


Sidebar Ad


„Rozpowszechnienie wizerunku utraconego dzieła sztuki jest pierwszym krokiem do jego odzyskania”

2010


Kradzieże
0

Brawurowa kradzież pod Londynem

We wczesnych godzinach rannych 30 stycznia 2017 r.  grupa złodziei  włamała się do magazynu w pobliżu Heathrow, w którym to przechowywano…

Pożary
0

Dawny browar w Wejherowie w ogniu

Wieczorem 21 lutego br. wybuchł pożar na terenie dawnego browaru / winiarni w centrum Wejherowa. Ogień gasiło 10 zastępów straży…

0

Obraz Gierymskiego odnaleziony na aukcji

Utracony w czasie II wojny światowej obraz Maksymiliana Gierymskiego „Patrol Polski w 1830 r.” został zidentyfikowany przez Wydział Strat Wojennych…

0

Katalog utraconych dzieł sztuki 2014-2016

Co roku z kościołów, prywatnych kolekcji i muzeów ginie kilkadziesiąt cennych obiektów zabytkowych, publikację otwierają nie „straty”, ale katalog dzieł…

0

Katalog utraconych dzieł sztuki 2014-2016

Co roku z kościołów, prywatnych kolekcji i muzeów ginie kilkadziesiąt cennych obiektów zabytkowych, publikację otwierają nie „straty”, ale katalog dzieł…