Upowszechnianie wiedzy o  ponoszonych w wyniku przestępstw stratach zabytków, w połączeniu z zadaniami bezpośrednio ukierunkowanymi na ochronę zasobów kulturowych , wpisuje się w całokształt polityki bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego. Pełni rolę nie tylko  wspomagającą przy poszukiwaniu i odzyskiwaniu zrabowanych dóbr kultury,  ale w dużej mierze spełnia funkcje edukacyjne poprzez zwrócenie uwagi na bieżące zagrożenia w tej dziedzinie. Wpisując się w powyższe zadania, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów prowadzi krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem,  natomiast w szerszym zakresie tematycznym publikuje na łamach tej strony m.in. informacje o bieżących wydarzeniach w dziedzinie przestępczości przeciwko zabytkom, działaniach rewindykacyjnych utraconych dóbr, o publikacjach w dziedzinie ochrony prawnej oraz przydatnych linkach.


Sidebar Ad


„Rozpowszechnienie wizerunku utraconego dzieła sztuki jest pierwszym krokiem do jego odzyskania”

2010


Kradzieże
Pożary
0

Pożar w Manufakturze

W nocy z 22 na 23 stycznia br. doszło do pożaru w Muzeum Fabryki w Łodzi. Jego przyczyną było zwarcie…

0

Gierymski powraca do muzeum

W listopadzie br. małopolska policja wpadła na trop zaginionego obrazu Maksymiliana Gierymskiego ” Zima w małym miasteczku” z 1872 r.…