Upowszechnianie wiedzy o  poniesionych w wyniku przestępstw stratach zabytków, w połączeniu z zadaniami bezpośrednio ukierunkowanymi na ochronę zasobów kulturowych , wpisuje się w całokształt polityki bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego. Pełni rolę nie tylko  wspomagającą przy poszukiwaniu i odzyskiwaniu zrabowanych dóbr kultury,  ale w dużej mierze spełnia funkcje edukacyjne poprzez zwrócenie uwagi na bieżące zagrożenia w tej dziedzinie. Wpisując się w powyższe zadania, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów prowadzi krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem,  natomiast w szerszym zakresie tematycznym publikuje na łamach tej strony m.in. informacje o bieżących wydarzeniach w dziedzinie przestępczości przeciwko zabytkom, działaniach rewindykacyjnych utraconych dóbr, o publikacjach w dziedzinie ochrony prawnej oraz przydatnych linkach.


Sidebar Ad


„Rozpowszechnienie wizerunku utraconego dzieła sztuki jest pierwszym krokiem do jego odzyskania”

2010


Kradzieże
0

Brawurowa kradzież pod Londynem

We wczesnych godzinach rannych 30 stycznia 2017 r.  grupa złodziei  włamała się do magazynu w pobliżu Heathrow, w którym to przechowywano…

Pożary
0

Spłonął polski kościół na Syberii

W kwietniu br. spłonął doszczętnie drewniany kościół św. Antoniego Padewskiego w Biełstoku na Syberii. Świątynia wybudowana na początku XX wieku przez…

0

Kolejna strata wojenna powróciła do Polski

Zaginiony podczas II wojny światowej, siedemnastowieczny pejzaż marynistyczny Simona de Vliegera „Wzburzone morze z okrętami”,  został odzyskany dzięki staraniom Ministerstwa…

0

Katalog utraconych dzieł sztuki 2014-2016

Co roku z kościołów, prywatnych kolekcji i muzeów ginie kilkadziesiąt cennych obiektów zabytkowych, publikację otwierają nie „straty”, ale katalog dzieł…

0

Katalog utraconych dzieł sztuki 2014-2016

Co roku z kościołów, prywatnych kolekcji i muzeów ginie kilkadziesiąt cennych obiektów zabytkowych, publikację otwierają nie „straty”, ale katalog dzieł…