Upowszechnianie wiedzy o  ponoszonych w wyniku przestępstw stratach zabytków, w połączeniu z zadaniami bezpośrednio ukierunkowanymi na ochronę zasobów kulturowych , wpisuje się w całokształt polityki bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego. Pełni rolę nie tylko  wspomagającą przy poszukiwaniu i odzyskiwaniu zrabowanych dóbr kultury,  ale w dużej mierze spełnia funkcje edukacyjne poprzez zwrócenie uwagi na bieżące zagrożenia w tej dziedzinie. Wpisując się w powyższe zadania, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów prowadzi krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem,  natomiast w szerszym zakresie tematycznym publikuje na łamach tej strony m.in. informacje o bieżących wydarzeniach w dziedzinie przestępczości przeciwko zabytkom, działaniach rewindykacyjnych utraconych dóbr, o publikacjach w dziedzinie ochrony prawnej oraz przydatnych linkach.

Arkusz zgłoszenia strat zabytków  - więcej informacji: Katalogowanie zbiorów


Sidebar Ad


„Rozpowszechnienie wizerunku utraconego dzieła sztuki jest pierwszym krokiem do jego odzyskania”

2010


Kradzieże
0

Poszukiwana figura św. Jana Nepomucena

Z przydrożnej kapliczki w Nowym Szwarocinie (pow. sochaczewski) skradziono figurę św. Jana Nepomucena. Rzeźba drewniana, wysokości 160 cm. Według tradycji…

skradzionezabytki.pl - ostatnie wpisy
0

Kogut metalowy

Rzeźba koguta, ok. 1912-1935, metal, wym. około 100 na 100 cm. Zarejestrowana w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę…

0

Pożar świdermajera w Otwocku

W nocy z 5 na 6 maja br. w Otwocku spłonął kolejny świdermajer. Obiekt położony był przy ul. Poniatowskiego. Kiedy …

0

Pożar świdermajera w Otwocku

W nocy z 5 na 6 maja br. w Otwocku spłonął kolejny świdermajer. Obiekt położony był przy ul. Poniatowskiego. Kiedy …