Średniowieczny rękopis powrócił do Biblioteki Narodowej

Średniowieczny rękopis powrócił do Biblioteki Narodowej

Do zbiorów Biblioteki Narodowej  powrócił uznawany dotąd za zniszczony podczas drugiej wojny światowej średniowieczny rękopis kazań „Sermones scripti”.  Przekazania bezcennego dzieła  dokonał prof. Thomas Bürger, dyrektor Saksońskiej Biblioteki Krajowej – Drezdeńskiej Biblioteki Państwowej i Uniwersyteckiej na ręce dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej w obecności prof. Małgorzaty Omilanowskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Rolfa Nikela, ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, oraz prof. Artura Nowaka-Fara, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Uroczystość odbyła się w poniedziałek…

Czytaj więcej

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością…

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością…

Artykuł Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2014 roku autorstwa Olgierda Jakubowskiego to systematyczne przedstawienie zjawiska przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu. W tekście zaprezentowany został wybór spraw, które w ocenie autora mogą stanowić materiał pomocniczy do zdiagnozowania poziomu zagrożenia dóbr kultury we wskazanym okresie. W formie krótkich informacji ukazano przypadki różnych działań przestępczych wymierzonych w dziedzictwo, takich jak kradzieże, rabunki czy zniszczenia cennych obiektów.  

Czytaj więcej

Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu

Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu

Zagrożenie zabytków przestępczością. Od wielu lat Polska znajduje się w czołówce państw europejskich zagrożonych przestępczością przeciwko zabytkom, czy szerzej traktując przeciwko dziedzictwu narodowemu. Wiedza na temat skali tej kategorii przestępstw opiera się na analizie danych publikowanych przez Komendę Główną Policji . Niestety zamieszczane w corocznych sprawozdaniach informacje są niewystarczające, by na ich podstawie dokonać kompleksowej oceny skali tego zjawiska.

Czytaj więcej

Zamek Książ w płomieniach.

Zamek Książ w płomieniach.

Jeden z największych zamków w Polsce, którego historia sięga 2 poł. XIII w. , 10 grudnia 2014 r. we wczesnych godzinach popołudniowych stanął w płomieniach. Pożar zaczął się od poddasza i szybko rozprzestrzenił się na dach budynku. Akcję gaśniczą utrudniał ograniczony dostęp do obiektu, wynikający z jego położenia na wzgórzu, w otoczeniu lasu i okalającej go fosy. W gaszeniu pożaru wzięło udział 37 zastępów straży pożarnej. Przyczyny pożaru są w trakcie ustalania, podobnie jak szacowanie…

Czytaj więcej
1 50 51 52 53 54