Pożary w obiektach zabytkowych w latach 2014 – 2017

Pożary w obiektach zabytkowych w latach 2014 – 2017

POŻARY W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W LATACH 2014-2017 Monika Barwik, CBU, nr 1(90)-2(91) / 2018 Na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Państwowa Straż Pożarna znajdujemy zestawienia interwencji PSP za lata 2010-2017. Jest to materiał statystyczny, opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym Systemie Wspomagania Decyzji – ST”, stanowiący istotne źródło informacji przedstawionych w postaci różnorodnych zestawień statystycznych. Niestety Państwowa Straż Pożarna nie prowadzi odrębnych statystyk dla zabytków z wyjątkiem umieszczonej w dziale Inne obiekty zdefiniowanej pod numerem kodu…

Czytaj więcej

Przestępczość przeciwko dobrom kultury w 2018 r.

Przestępczość przeciwko dobrom kultury w 2018 r.

Jak podaje statystyka policyjna, w 2018 r. stwierdzono 87 przestępstw ściganych z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2067, 2245). Jeśli chodzi o lata poprzednie, w roku 2017 stwierdzono 91 tego rodzaju przestępstw, natomiast w 2016 odnotowano ich 90. W 2018 r. odnotowano 463 przestępstwa ścigane z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz….

Czytaj więcej

(2018) Kradzieże, pożary, akty wandalizmu …

(2018) Kradzieże, pożary, akty wandalizmu …

STYCZEŃ Przemyt Celnicy z Połowiec (woj. Podlaskie) udaremnili przemyt dwóch ikon przez obywatela Białorusi. Ikony : Narodzenie Bogurodzicy (XVIII w.) i Bóg Ojciec i Duch Święty (XIX w.) pochodziły prawdopodobnie z Rosji. Pożar W Muzeum Fabryki w łódzkiej Manufakturze, w pomieszczeniu magazynowym, zapaliła się instalacja elektryczna w urządzeniu grzewczym. W chwili wybuchu pożaru włączył się system przeciwpożarowy wyposażony w tzw. tryskacze. Ogień został ugaszony. LUTY Wandalizm Sprawca pomazania fasady zabytkowej budowli „Świątyni Westy” w Ogrodzie…

Czytaj więcej

Informacja na temat stanu zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w Polsce w latach 1994-2014

Informacja na temat stanu zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w Polsce w latach 1994-2014

W ramach opracowań poświęconych przestępczości przeciwko dobrom kultury udostępniamy cykl raportów opracowanych w Komendzie Głównej Policji, publikowanych w ostatnich kilkunastu latach przeważnie w czasopiśmie Cenne, bezcenne, utracone,  zwykle na początku roku jako podsumowanie strat i ocenę zagrożeń minionego już roku. Informacja KGP 1994-1997 Informacja KGP 1999-2001 Informacja KGP za 2002 CBU (1-2) 2003 Informacja KGP za 2003 – 2004 w CBU 1-2(42-43) 2005 Informacja KGP za 2005 – 2006 w CBU 1(50) 2007 Informacja KGP za 2007 w CBU…

Czytaj więcej

Pożary w obiektach sakralnych i zabytkowych w latach 1999-2009

Pożary w obiektach sakralnych i zabytkowych w latach 1999-2009

Pożary w obiektach sakralnych i zabytkowych w latach 1999-2009 1999 09.01.99 XVIII- wieczna drewniana cerkiew w Bełżcu (woj. lubelskie), straty niewielkie, przyczyna – przypadkowe zaprószenie ognia 15.04.99 Drewniany kościół w Górkach k. Warszawy (woj. mazowieckie), spłonął doszczętnie, przyczyna(?) 14.06.99 Kościół św. Rocha w Białymstoku (woj. podlaskie), spłonął doszczętnie, przyczyna – podpalenie (?) 26.09.99 Kościół filialny św. Walentego i Bartłomieja  z XVI w. w Skrońsku (pow. Olesno, woj. opolskie), spłonął doszczętnie, przyczyna pożaru – podpalenie celem…

Czytaj więcej

Kradzieże w polskich muzeach w latach 1965-1996

Kradzieże w polskich muzeach w latach 1965-1996

Kalendarium wydarzeń 1965 27.08 Muzeum Warmińskie.(zamek gotycki) w Lidzbarku Warmińskim, włamanie, kradzież eksponatów wypożyczonych z Muzeum Narodowego w Warszawie, po trzech latach wyroby sztuki złotniczej odzyskano i sprawców ujęto. 1968 29.11.1968. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, kradzież z włamaniem, skradziono biżuterię ludową 1969 Składnica Muzealna w Lubiążu, kradzież obrazów 12.04.1969 Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, skradziono banknot wartości 10000000 marek polskich 25.04.1969 Rezerwat Archeologiczny, Gród Piastowski w Gieczu (dawn. woj. poznańskie), kradzież…

Czytaj więcej

(2017) odzyskane zabytki … 

(2017) odzyskane zabytki … 

STYCZEŃ Odzyskanie straty wojennej Muzeum Narodowe  w Poznaniu odzyskało tablicę inskrypcyjną z epitafium rodziny Hildebrandów ze Skwierzyny z około 1742 r. Tablicę odnaleziono na giełdzie staroci w Starej Rzeźni.  Epitafium zaginęło w czasie II wojny światowej. Odzyskanie Policjanci z Pułtuska odnaleźli skradziony 14 lat temu  obraz Stanisława Masiaka  „Anioł czasu”. Odzyskanie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu – odzyskano część skradzionych drogocennych znaczków. Zatrzymano 4 osoby. Odzyskanie Kościół w Kurowie Wielkim– odzyskano obraz Franza Templera „Madonna z…

Czytaj więcej

(2017) Kradzieże, pożary, akty wandalizmu …

(2017) Kradzieże, pożary, akty wandalizmu …

O tym się pisało … STYCZEŃ Przemyt Izba Celna w Przemyślu udaremniła przemyt drobnych przedmiotów oporządzenia wojskowego, odznaczeń i dokumentów. Kradzież Akt oskarżenia dla sprawcy kradzieży obrazu Romana Kochanowskiego „Gęsiarka” z Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Pożar Ogień strawił dach oraz większość stropu oficyny zespołu pałacowego w Werbkowicach. Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Kradzież zagraniczna Z Lwowskiej Galerii Sztuki – zaginęło ponad 97 cennych starodruków od XVI do XVIII w. Po weryfikacji okazało się, że brakuje…

Czytaj więcej

Pożary w obiektach sakralnych 1973-1998

Pożary w obiektach sakralnych 1973-1998

1973 r. – kościół św. Mikołaja w Kaliszu; przyczyna pożaru – podpalenie 1973 r. – cerkiew w Klejnikach;  przyczyna pożaru – podpalenie 1978 r. – kościół na Woli Justowskiej w Krakowie; przyczyna pożaru – wady urządzeń elektrycznych 1983 r. – kościół z 1649 r. we Włodarach; przyczyna pożaru – wada instalacji elektrycznej 1983 r. – kościół z 1735 r. w Maciowakrze; przyczyna pożaru – wada instalacji elektrycznej 1983 r. – cerkiew św. Anny  z 1929…

Czytaj więcej

(2016) Odzyskane zabytki…

(2016) Odzyskane zabytki…

O tym się pisało… STYCZEŃ Odnaleziony Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie odnalazła starodruk „ Narratio regionum Indicarum…” Francesco B. Las Casa, który w niejasnych okolicznościach zaginął z biblioteki Czartoryskich 50 lat temu. Starodruk został wydany we Frankfurcie w 1598 r. i opisywał zwyczaje Indian amerykańskich. Dzieło oprawione jest w XVI wieczną skórę, z tłoczeniami i superekslibrisem czeskiego humanisty Petra Volka Rożemberka. Odzyskane Odzyskane płaskorzeźby “Pokłon Trzech Króli” i “Adoracja Dzieciątka” stanowiły część  tryptyku powstałego w…

Czytaj więcej
1 2 3