Zagrożone dobra kultury Jemenu

Zagrożone dobra kultury Jemenu

Międzynarodowa Rada Muzeum ICOM udostępniła kolejną „czerwoną listę” (Red List) poświęconą dobrom kultury Jemenu.  Listę opublikowano w związku z konfliktem zbrojnym, który doprowadził do destabilizacji w kraju w wyniku czego wiele obiektów zabytkowych, stanowisk archeologicznych i muzeów zostało zniszczonych, a zabytki z nich zostały uznane za zaginione. Dziedzictwo kulturowe Jemenu jest chronione przez ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe, niestety w obecnej sytuacji nie zabezpiecza to zabytków przed ich  nielegalnym wywozem, stąd apel do muzeów, domów aukcyjnych, handlarzy dzieł sztuki i kolekcjonerów nabywających dzieła sztuki…

Czytaj więcej

Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej

Marek Łuczak, fragment z Wprowadzenia do książki Konieczność unormowania zasad handlu dziełami uznawanymi za dobra narodowe spowodowała, że pierwsze próby unormowania nielegalnego handlu dziełami sztuki podjęto już w XVII w. w Szwecji, kiedy to powstał pierwszy urząd konserwatora zabytków. W 1830 roku we Francji, utworzono Urząd Generalnego Inspektora Pomników Historii. Cztery lata później Grecja wprowadziła zakaz wywozu zabytków za granicę.

Czytaj więcej

Red List dla Afryki Zachodniej

Red List dla Afryki Zachodniej

Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM), dzięki wsparciu Szwajcarskiego Departamentu Federalnego Spraw Wewnętrznych, Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej (UEMOA) i amerykańskiego Departamentu Stanu, opublikowała kolejną Czerwoną Listę o zagrożeniu dziedzictwa kulturowego Afryki Zachodniej. Pomimo ochrony przez ustawodawstwo krajowe i umowy międzynarodowe, zabytki Mali narażone są na niezgodny z prawem wywóz i obrót na nielegalnym rynku sztuki. Stąd potrzeba zwalczania tego procederu poprzez wzmocnienie  instrumentów prawnych, jak również dostarczenia  praktycznych narzędzi.

Czytaj więcej

Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu

Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu

Prawdziwa historia ludzi, którzy przechytrzyli terrorystów z Al-Kaidy i uratowali przed fanatykami 377 tysięcy bezcennych manuskryptów stanowiących dorobek cywilizacji.  W 2012 roku grupa bibliotekarzy przeprowadziła karkołomną akcję w stylu Indiany Jonesa: wykradli i wywieźli setki tysięcy ksiąg z miasta opanowanego przez islamistów. Tytuł: Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu Autor: Joshua Hammer Wydawnictwo: Agora SA Gatunek: Reportaż  

Czytaj więcej

Słownik Terminów z Dziedziny Zabezpieczeń Muzeów

Projekt (informacja ze strony http://museum.zib.de/voc/ ) Słownik Terminów Zabezpieczeń Muzealnych zawiera terminy techniczne z dziedziny zabezpieczeń muzeów. Jest to wielo-językowe kompendium przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kolekcji muzealnych. Pierwsze wydanie było opublikowane we współpracy z Instytutem Badań Muzealnych,Muzeum Państwowe w Berlinie oraz Grupę ds. Opracowania LeksykonuMiędzynarodowego Komitetu ds. Zabezpieczeń Muzealnych (ICMS) w językach angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Autorami byli eksperci ds. zabezpieczeń mówiący poszczególnymi językami jako swoimi językami ojczystymi. Wszyscy byli członkami ICMS, jednego z…

Czytaj więcej

HANDBOOK ON EMERGENCY PROCEDURES

Podręcznik postępowania w sytuacjach awaryjnych to zbiór tekstów napisanych przez specjalistów z różnych dziedzin wiedzy – od lat działających w Międzynarodowym Komitecie ds. Bezpieczeństwa Muzeów (ICMS); opracowany i wydany przy wsparciu finansowym: ICOM, Ministerstwa Kultury Holandii, Rijksmuseum Amsterdam (Holandia), Van Gogh Museum (Holandia), Fundacja Mondriaan (Holandia).  Zawiera istotne informacje dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę muzeów.  

Czytaj więcej

Wykład prawa ochrony zabytków

Niniejsza publikacja ma zgodnie z intencją jej Autorów charakter podręcznikowy. Szeroki zakres zaprezentowanej tu problematyki czyni to opracowanie przydatnym i praktycznym zarówno dla muzealników, konserwatorów zabytków, jak i podmiotów aktywnie obecnych na rynku antykwarycznym, zwłaszcza zaś kolekcjonerów. Wyczerpująco omówione regulacje z zakresu prawa administracyjnego z pewnością okażą się przydatne wszystkim użytkownikom zabytkowych nieruchomości. Uniwersalny charakter tego opracowania sprawia, że jest ono uporządkowanym wykładem z zakresu prawa ochrony zabytków, z którego z powodzeniem mogą skorzystać zarówno…

Czytaj więcej

Fałszerstwa dzieł sztuki

Kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki uwzględniające  wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania tego typu przestępstw. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób związanych z ochroną dzieł sztuki oraz rynkiem sztuki. Jest cennym źródłem wiedzy dla organów procesowych w zakresie przestępstw skierowanych przeciwko dziełom sztuki. Książka została nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych na najlepszą pracę doktorską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych w 2015 r. Monografia wchodzi w skład serii publikacji wydawanych w ramach Biblioteki Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu…

Czytaj więcej
1 2