Vocabulary of Museum Security Terms 3.0

Słownik Terminów z Dziedziny Zabezpieczeń Muzeów” („Vocabulary of Museum Security Terms”) został opracowany w ramach projektu realizowanego wspólnie przez International Committee on Museum Security (ICMS) (Międzynarodowy Komitet ds. Zabezpieczeń Muzeów) oraz Institut für Museumskunde, Muzeów Państwowych w Berlinie. Jego specjalnym celem było stworzenie wspólnej bazy wymiany językowej w ważnej dziedzinie zabezpieczeń muzeów, która często posługuje się trudnymi określeniami. Słownik Terminów Zabezpieczeń Muzealnych zawiera terminy techniczne z dziedziny zabezpieczeń muzeów. Jest to wielojęzykowe kompendium przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kolekcji…

Czytaj więcej

Zagrożone dobra kultury Jemenu

Zagrożone dobra kultury Jemenu

Międzynarodowa Rada Muzeum ICOM udostępniła kolejną „czerwoną listę” (Red List) poświęconą dobrom kultury Jemenu.  Listę opublikowano w związku z konfliktem zbrojnym, który doprowadził do destabilizacji w kraju w wyniku czego wiele obiektów zabytkowych, stanowisk archeologicznych i muzeów zostało zniszczonych, a zabytki z nich zostały uznane za zaginione. Dziedzictwo kulturowe Jemenu jest chronione przez ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe, niestety w obecnej sytuacji nie zabezpiecza to zabytków przed ich  nielegalnym wywozem, stąd apel do muzeów, domów aukcyjnych, handlarzy dzieł sztuki i kolekcjonerów nabywających dzieła sztuki…

Czytaj więcej

Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej

Marek Łuczak, fragment z Wprowadzenia do książki Konieczność unormowania zasad handlu dziełami uznawanymi za dobra narodowe spowodowała, że pierwsze próby unormowania nielegalnego handlu dziełami sztuki podjęto już w XVII w. w Szwecji, kiedy to powstał pierwszy urząd konserwatora zabytków. W 1830 roku we Francji, utworzono Urząd Generalnego Inspektora Pomników Historii. Cztery lata później Grecja wprowadziła zakaz wywozu zabytków za granicę.

Czytaj więcej

Red List dla Afryki Zachodniej

Red List dla Afryki Zachodniej

Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM), dzięki wsparciu Szwajcarskiego Departamentu Federalnego Spraw Wewnętrznych, Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej (UEMOA) i amerykańskiego Departamentu Stanu, opublikowała kolejną Czerwoną Listę o zagrożeniu dziedzictwa kulturowego Afryki Zachodniej. Pomimo ochrony przez ustawodawstwo krajowe i umowy międzynarodowe, zabytki Mali narażone są na niezgodny z prawem wywóz i obrót na nielegalnym rynku sztuki. Stąd potrzeba zwalczania tego procederu poprzez wzmocnienie  instrumentów prawnych, jak również dostarczenia  praktycznych narzędzi.

Czytaj więcej

Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu

Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu

Prawdziwa historia ludzi, którzy przechytrzyli terrorystów z Al-Kaidy i uratowali przed fanatykami 377 tysięcy bezcennych manuskryptów stanowiących dorobek cywilizacji.  W 2012 roku grupa bibliotekarzy przeprowadziła karkołomną akcję w stylu Indiany Jonesa: wykradli i wywieźli setki tysięcy ksiąg z miasta opanowanego przez islamistów. Tytuł: Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu Autor: Joshua Hammer Wydawnictwo: Agora SA Gatunek: Reportaż  

Czytaj więcej

Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna

Niniejsza monografia jest owocem współpracy autorów zajmujących się problematyką prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne dyscypliny prawnicze. Wśród autorów są również praktycy, dla których ochrona zbiorów i kolekcji jest nie tylko przedmiotem analizy, ale i przedmiotem codziennej pracy zawodowej i źródłem problemów prawnych do rozwiązania. Pozwoliło to spojrzeć na tytułową problematykę z więcej niż jednej perspektywy. Inaczej bowiem problem ochrony zbiorów i kolekcji widzi administratywista, inaczej cywilista czy teoretyk prawa. Co…

Czytaj więcej

Wykład prawa ochrony zabytków

Niniejsza publikacja ma zgodnie z intencją jej Autorów charakter podręcznikowy. Szeroki zakres zaprezentowanej tu problematyki czyni to opracowanie przydatnym i praktycznym zarówno dla muzealników, konserwatorów zabytków, jak i podmiotów aktywnie obecnych na rynku antykwarycznym, zwłaszcza zaś kolekcjonerów. Wyczerpująco omówione regulacje z zakresu prawa administracyjnego z pewnością okażą się przydatne wszystkim użytkownikom zabytkowych nieruchomości. Uniwersalny charakter tego opracowania sprawia, że jest ono uporządkowanym wykładem z zakresu prawa ochrony zabytków, z którego z powodzeniem mogą skorzystać zarówno…

Czytaj więcej

Fałszerstwa dzieł sztuki

Kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki uwzględniające  wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania tego typu przestępstw. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób związanych z ochroną dzieł sztuki oraz rynkiem sztuki. Jest cennym źródłem wiedzy dla organów procesowych w zakresie przestępstw skierowanych przeciwko dziełom sztuki. Książka została nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych na najlepszą pracę doktorską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych w 2015 r. Monografia wchodzi w skład serii publikacji wydawanych w ramach Biblioteki Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu…

Czytaj więcej

ICOM o zabytkach Libii

ICOM o zabytkach Libii

Pod koniec br.  roku ICOM opublikował dwie istotne pozycje pomocne w zwalczaniu nielegalnego handlu dobrami kultury: Red List libijskich dóbr kultury, a także książkę Zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury: globalne wyzwania ochrony światowego dziedzictwa.  Czerwona Lista libijskich dóbr kultury została opracowana przez  przez ICOM przy wsparciu naukowym Vincent Michel (dyrektora Francuskiej Misji Archeologicznej w Libii, Université de Poitiers) i grupy 12 innych ekspertów z Libii, USA i wielu krajów europejskich. Zawiera kategorie obiektów zagrożonych, w tym rzeźb nagrobnych…

Czytaj więcej
1 2