Inauguracja portalu „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników”

Inauguracja portalu „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników”

Fot. Instytut Polonika W poniedziałek 6 marca br. Instytut Polika zainaugurował nową bazę internetową „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników”. Jest to – stopniowo udostępniana w jednym miejscu – baza danych będąca źródłem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym poza granicami kraju. Jak opisuje strukturę i działanie strony portal gov.pl: „Nowoczesny portal Instytutu POLONIKA to narzędzie do szybkiego i skutecznego uzyskiwania informacji dotyczących polskiej spuścizny kulturowej poza granicami kraju. Oprócz możliwości ewidencjonowania i upowszechniania wiedzy o polskim…

Czytaj więcej

Uruchomiono stronę poświęconą stratom wojennym Zamku Królewskiego na Wawelu

Uruchomiono stronę poświęconą stratom wojennym Zamku Królewskiego na Wawelu

Fot. Stanisław Mucha Zamek Królewski na Wawelu otworzył stronę, która prezentuje wyniki prowadzonego w latach 2021-2022 projektu „Straty wojenne Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle krajowych i zagranicznych źródeł archiwalnych”. Na stronie projektu czytamy: W latach 2021—2022 Zamek Królewski na Wawelu realizował projekt pn. „Straty wojenne Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle krajowych i zagranicznych źródeł archiwalnych”, który uzyskał dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Badanie polskich strat wojennych”. Prowadzone badania – w…

Czytaj więcej

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem – zmiany!

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem – zmiany!

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz.Urz. Ministra KiDN, Warszawa, dnia 3 lipca 2018 r. poz.45), NIMOZ nie prowadzi Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Zadanie to zostało przejęte przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej

Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu

Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu

Zagrożenie zabytków przestępczością. Od wielu lat Polska znajduje się w czołówce państw europejskich zagrożonych przestępczością przeciwko zabytkom, czy szerzej traktując przeciwko dziedzictwu narodowemu. Wiedza na temat skali tej kategorii przestępstw opiera się na analizie danych publikowanych przez Komendę Główną Policji . Niestety zamieszczane w corocznych sprawozdaniach informacje są niewystarczające, by na ich podstawie dokonać kompleksowej oceny skali tego zjawiska.

Czytaj więcej

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

Nowa wersja krajowego wykazu Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zakończył tworzenie  nowej  aplikacji Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Powodem modernizacji były m.in. znaczne spowolnienie działania sytemu, trudności z przetwarzaniem danych, oraz uwagi użytkowników dotyczące wyglądu funkcjonującego  w Internecie  od  lipca 2005 r. wykazu ( https://skradzionezabytki.pl ). Nowe oprogramowanie daje możliwość skorzystania z dwóch sposobów wyszukiwania: uproszczonego i precyzyjnego. Po określeniu kryteriów właściwych dla wybranego sposobu wyszukiwania, użytkownik otrzymuje…

Czytaj więcej