Nielegalny obrót dobrami kultury

W daniach 11-13 marca 2015 r. w Lyonie w siedzibie Interpolu odbyło się  9 Międzynarodowe sympozjum na temat kradzieży i nielegalnego handlu dziełami sztuki, dobrami kultury i antykami(9th International Symposium on the Theft of and Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiques). W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli z prawie 40 krajów.

W wystąpieniach 31 specjalistów poruszano sprawy kradzieży, przemytu, paserstwa, fałszerstw, nielegalnego obrotu dobrami kultury, niszczenia stanowisk archeologicznych oraz zagrożeń, na które narażone jest podwodne dziedzictwo. Zaprezentowano także najnowsze rodzaje baz danych i możliwości przedstawienia obiektu w trzech wymiarach. Omówiono przepisy prawne, chroniące dobra kultury w różnych krajach. Wskazano na zagrożenia wynikające z niestabilnej sytuacji politycznej i konfliktów zbrojnych (np. zbiory w Mosulu). Przedstawiciel polski przedstawił   przestępstwa przeciw dobrom kultury w latach 2012-2014, w tym nowe rodzaje przestępstw przeciw dziedzictwu kulturowemu (Crimes against cultural property in Poland between 2012 and 2014, including new kinds of crimes committed against cultural heritage).

Więcej na  na temat sympozjum na stronie Interpolu.

Źródło fot.  Interpol Gallery