ICOM opublikował zaktualizowaną Czerwoną Listę irackich dóbr kultury !

W związku z toczącymi się działaniami wojennymi na terenie Iraku i niebezpieczeństwami, które te działania niosą dla światowego dziedzictwa kulturowego, Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM) opublikowała zaktualizowaną Czerwoną Listę irackich dóbr kultury  zagrożonych nielegalnym handlem. Obecnie na stronach ICOM publikowanych jest 14 Red Lists z krajów, które w sposób szczególny zmagają się problemem nielegalnego obrotu dobrami kultury. Czerwone Listy wskazują na te kategorie dóbr, które powszechnie uznawane są jako szczególnie cenne dla światowego dziedzictwa i objęte są prawnym zakazem eksportu, a na które istnieje duże zapotrzebowanie na światowym rynku sztuki. W wielu przypadkach  oferowane do sprzedaży artefakty mają podrobioną dokumentację, świadczącą o ich legalnym pochodzeniu.

Zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury wymaga nie tylko odpowiednich instrumentów prawnych, ale również praktycznych narzędzi  rozpowszechniających wiedzę o zagrożonych zabytkach i podnoszących świadomość w tej kwestii. Stworzenie tzw. Czerwonych List   miało na celu pomóc służbom celnym, funkcjonariuszom policji, muzeom, domom aukcyjnym,  marszandom i kolekcjonerom  w  rozpoznawaniu obiektów, które nie powinny znaleźć się w obrocie handlowym i przestrzec przed ich nabywaniem.