Jacek Purchla Przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO

15 lipca 2015 r. Minister Spraw Zagranicznych, Grzegorz Schetyna wręczył profesorowi Jackowi Purchli nominację na stanowisko Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Rottermunda.

W uroczystości wzięli udział członkowie Polskiego Komitetu ds. UNESCO: dr Henryka Mościska-Dendys, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; prof. Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która odebrała z rąk ministra Grzegorza Schetyny nominację na członka PK ds. UNESCO; pan Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; pan Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; pani Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska; prof. Marek Ziółkowski, prof. Michał Kleiber; prof. Andrzej Paszewski, a także pan Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Więcej >>