Skradziony Kossak powrócił do muzeum

Po 22 latach skradziony „Autoportret” Wojciecha Kossaka powrócił do Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich. Uroczystość przekazania obrazu odbyła się 28 lipca 2015 roku w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.  „Autoportret” jest jednym z 13 skradzionych w Górkach Wielkich obrazów i szóstym z kolei, który udało się odzyskać.

Na ślad obrazu trafiono dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Ostatni posiadacz obrazu nabył go na bazarze staroci, a ponieważ  miał wątpliwości czy rzeczywiście zakupił autentycznego Kossaka, zwrócił się o ekspertyzę do rzeczoznawcy. Prof. Dariusz Markowski, konserwator dzieł sztuki, potwierdził autentyczność obrazu, ale jednocześnie stwierdził, że pochodzi on z kradzieży z 1993 r. Dzieło trafiło do bydgoskiej policji, a po przeprowadzonym dochodzeniu szczęśliwie powróciło do muzeum.

Autoportret

Obrazy, które nadal są poszukiwane można znaleźć w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, a o samej kradzieży i historii odzyskiwania skradzionych muzealiów w kwartalniku Cenne, bezcenne, utracone (Kradzież Kossaków i Spór o własność wachlarzy Kossaków skradzionych w Górkach Wielkich).