Ochrona zabytków województwa śląskiego

W dniu 9 października 2015 roku Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków, w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, zorganizowali konferencję szkoleniową pt. „Kompleksowa ochrona dóbr kultury i zabytków – uwagi praktyczne”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którzy omówili problem „Przestępczości i wandalizmu skierowanemu przeciwko zabytkom archeologicznym” . Na temat „Przemytu dóbr kultury – zagrożeniu dla dziedzictwa kulturowego”  prelekcję wygłosił przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W części poświęconej problematyce ochrony dóbr kultury i zabytków przed zagrożeniami pożarowymi, budowlanymi i kryminalnymi głos zabrali przedstawiciele  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach oraz katowickiej KWP.

Poradnik dla właścicieli i administratorów dóbr kultury (broszura).
Poradnik dla właścicieli i administratorów dóbr kultury (broszura).

 

Poradnik opracowany  przez policjantów wydziałów Prewencji i Kryminalnego oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach, przy współpracy ze specjalistami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.