(1974) Kradzież obrazów z Muzeum Narodowego w Gdańsku

Pod koniec kwietnia 1974 roku w  prasie ukazała się wiadomość o kradzieży obrazów z Muzeum Narodowego w Gdańsku.  Z ekspozycji zniknęły dwa obrazy: szkic malarski Ukrzyżowanie Antona van Dycka i małe tondo Kobieta przenosząca żar  Pietera Brueghla (szkoła ?). Brak  malowideł odkryto, kiedy w czasie sprzątania sali wystawowej spadła ze ściany rama z niewielkim obrazem Brueghla. Okazało się, że w ramie zamiast oryginału znajduje się podkolorowana reprodukcja wycięta z czasopisma POLSKA (Nr 8 z 1971 r.). Wezwana na miejsce zdarzenia kurator stwierdziła, że również obraz van Dycka zmieniono na kiepski falsyfikat. W październiku 1974 roku Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku umorzyła śledztwo. Sprawców nie wykryto. W 2008 roku na wniosek dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku policja wznowiła śledztwo. Niestety, zagadkowa kradzież z MN nadal czeka na rozwiązanie.

Skradzione obrazy zarejestrowane są w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem pod numerami katalogowymi  52(PA 00052) i 54(PA00054) .

Więcej na tema skradzionych obrazów  można przeczytać w artykule M. Barwik, Flamandowie z Muzeum Narodowego w Gdańsku w: Cenne, bezcenne, utracone, 2008, Nr 4 (57), s. 3-5;

Ostatnio w Dzienniku Bałtyckim ukazał się reportaż Doroty Abramowicz, Rodzina zawsze wiedziała, że wuj został zamordowany,  w którym historia tragicznej śmierci gdańskiego celnika , przeplata się wątkiem nierozwiązanej zagadki kradzieży dwóch cennych obrazów z Muzeum Narodowego w Gdańsku w 1974 r. Czy obie sprawy coś łączy? Może tak, a może nie. >>

52
Pieter Brueghel (szkoła), Kobieta przenosząca żar, 1 poł. XVI w., olej na desce, śr. 17cm; Nr kat. 52 (PA 00052)
54
Anton van Dyck (1599-1641), Ukrzyżowanie, ok. 1630, deska / olej, 48 x 43 cm; Nr kat. 54 (PA 00054)