Utracone zabytki sakralne powiatu gryfickiego, kamieńskiego i Świnoujścia

Wstęp (s.5)

Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce publikację asp. szt. dr. Marka Łuczaka powstałą w ramach projek­tu realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie „Poprawa bez­pieczeństwa zabytków sakralnych w powiecie gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu”. Naszym nadrzędnym celem było zabezpieczenie zabytkowego wyposażenia kościołów na tym terenie poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej i oznakowanie za pomocą cząsteczek DNA najcenniejszych obiektów sakralnych.

Kolejnym etapem projektu była weryfikacja faktycznego stanu zabytków z dokumenta­cją konserwatorską. Podczas analizy zebranej dokumentacji starano się jak najdokładniej określić okoliczności zaginięcia obiektów, szczególnie w tych przypadkach, w których za­bytek utracono w wyniku kradzieży lub kradzieży z włamaniem. Na terenie trzech powia­tów miało miejsce 5 włamań do kościołów w Gryficach, Jarszewie, Kamieniu Pomorskim, Niemicy i Swinoujściu-Karsiborze w wyniku których utracono niezwykle cenne dla Po­morza Zachodniego zabytki sakralne. Brakujące zabytki zarejestrowano w bazie utra­conych dzieł sztuki Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, by unie­możliwić ich dalszy obrót antykwaryczny.

Ochrona zabytków sakralnych jest ważnym aspektem dziedzictwa narodowego, dokłada­my wszelkich starań aby wraz z proboszczami i administratorami danych parafii określić i zastosować najbardziej skuteczne metody zabezpieczenia kościołów przed włamaniem. Wierzę, że dzięki naszym działaniom część zaginionych dzieł sztuki odnajdzie się i po­wróci do macierzystych kościołów.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosław Sawicki