Task Force – specjalna grupa do ochrony dóbr kultury

W lutym 2016 r. Dyrektor Generalny UNESCO, Irina Bokowa i włoski minister spraw zagranicznych Paolo Gentiloni  podpisali porozumienie w sprawie utworzenia przez rząd włoski  specjalnej grupy (Task Force), której zadaniem będzie ochrona zabytków w miejscach objętych konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnymi. Utworzenie grupy zadaniowej  skupiającej ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i włoskich  karabinierów – specjalizujących się w zwalczaniu nielegalnego handlu dobrami kultury powinno wzmocnić  działania UNESCO na rzecz ochrony zabytków.

Więcej na Stronie UNESCO i PPM Blog