Słownik Terminów z Dziedziny Zabezpieczeń Muzeów

Projekt (informacja ze strony http://museum.zib.de/voc/ )

Słownik Terminów Zabezpieczeń Muzealnych zawiera terminy techniczne z dziedziny zabezpieczeń muzeów. Jest to wielo-językowe kompendium przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kolekcji muzealnych.

Pierwsze wydanie było opublikowane we współpracy z Instytutem Badań Muzealnych,Muzeum Państwowe w Berlinie oraz Grupę ds. Opracowania LeksykonuMiędzynarodowego Komitetu ds. Zabezpieczeń Muzealnych (ICMS) w językach angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Autorami byli eksperci ds. zabezpieczeń mówiący poszczególnymi językami jako swoimi językami ojczystymi. Wszyscy byli członkami ICMS, jednego z 29 Międzynarodowych Komitetów Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM:

angielski Alf E.F. Longhurst Komisja ds. Muzeów & Galerii, Doradca ds. Zabezpieczeń Muzeów, Londyn
francuski Serge Leroux Dyrekcja Muzeów Francji, Departament Muzeografii, Architektury i Wyposażenia, Szef Biura technicznego, Paryż
hiszpański Fernando Moyano-Cerrato Fundacja – kolekcja Thyssena-Bornemisza, Inspektor Motano-Cerrato Nadzoru Zabezpieczeń, Madryd
włoski Carlo Teruzzi Studio Teruzzi, Inspektor Nadzoru Zabezpieczeń, Doradca ICMS-Włochy ds.Zabezpieczeń Muzeów, Mediolan

Günter S. Hilbert, członek ICMS od roku 1976, odpowiedzialny był za koordynację i publikację, natomiast organizację nadzorował Klaus Bleker, Muzeum Państwowe w Berlinie – Majątek Kulturalny Prus, Instytut badań Muzealnych, Szef Badań Technicznych, Berlin.

Z uwagi na wielkie zapotrzebowanie, pierwsze wydanie wyszło z drukarni przed końcem 2003 r. Wydawało się zatem rzeczą oczywistą aby drugie wydanie ukazało się nie w formie drukowanej, ale jako publikacja online.

Zamiar ten został zrealizowany przez nową Grupę Roboczą ICMS we współpracy zInstytutem Badań Muzealnych, Muzeum Państwowego w Berlinie pod auspicjami Hansa -Juergena Harrasa, członka ICMS od roku 1997, kompetentni członkowie ICMSwspółpracowali na bazie online w celu przetłumaczenia terminów technicznych na ich języki narodowe.

Czech Pavel Jirásek Director, Department of Movable Cultural Heritage, Museums And Galleries, Ministry of Culture, Prague
Dutch Hanna Pennock Ministry of Education, Culture and Science, Inspectorate of Cultural Heritage, The Hague
Russian Irina Kusnetzova Security Director, State Russian Museums, St. Petersburg
Polish Piotr Ogrodzki Director, Centre of Art Collection Protection, Warsaw
Croatian Ivan Husar Retired Univ.-Prof., Faculty of Electrical Engineering and
Computing, Zagreb
Romanian and Hebrew Sergiu Bercovici Safety and Security Consulting Engineer of Haifa Municipality, Haifa
Danish Anette L. Hansen Arken Museum of Modern Art, Technical and Security
Manager, Ishoj
Amer. English Lori-Jo Hartman Manager Security Operations, J.Paul Getty Trust, Los Angeles
Finnish Mikko Perkko Museum Security Advisor, MUSECO, Espoo, ICMS member since 1989

W ten sposób Słownik został rozszerzony o inne języki narodowe, a funkcje wyszukiwania zostały uproszczone. W ten sposób została ułatwiona wymiana doświadczeń w międzynarodowym świecie muzeów w zakresie zabezpieczeń zbiorów.

Za techniczną realizację projektu w postaci strony internetowej odpowiedzialny był Zuse-Institut Berlin.

Słownik >>>