Spłonął mennonicki zabytek z poł. XVIII w.

W Słońsku Górnym, w nocy z 19 na 20 września br. spłonął jeden z najstarszych i najcenniejszych  mennonickich domów na Kujawach. Zabytek chociaż  znajdował się w rejestrze zabytków, z roku na rok, popadał w ruinę. Akcja gaśnicza trwała osiem godzin.

Budynek jest własnością prywatną. Jego właściciel starał się o wykreślenie z rejestru z uwagi na brak środków na jego remont.

Pomimo zniszczeń zabytek można odbudować.