Obraz Wojciecha Kossaka odnaleziony po 19 latach

W  maju 2016 roku na aukcji dzieł sztuki w jednym z warszawskich domów aukcyjnych wystawiono obraz Wojciecha Kossaka, Piłsudski na Kasztance, datowany na lata 1930-1939, wykonany w technice olejnej, o wymiarach ok. 90 cm x 55 cm (w ramie) figurujący w  Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem pod numerem 10738 . Pracownik Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) przeglądając katalog aukcyjny na portalu Artinfo.pl rozpoznał w nim skradzione w 1997 roku z krakowskiego mieszkania dzieło  (poniżej: skrócony zapis z Krajowego wykazu).

Wyciag z Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

O zaistniałym fakcie powiadomiono w dniu 23  czerwca 2016 r. Policję, która wszczęła w tej sprawie dochodzenie, w ramach którego konieczne było przeprowadzenie ekspertyz porównawczych potwierdzających, że odnalezione dzieło jest tożsame z zarejestrowanym w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Przeprowadzone badania obrazu potwierdziły trafność wstępnej identyfikacji dokonanej w NIMOZ. 

Więcej  >>>

pilsudski-na-policji