Odzyskano tablicę inskrypcyjną

Muzeum Narodowe  w Poznaniu odzyskało tablicę inskrypcyjną z epitafium rodziny Hildebrandów ze Skwierzyny. Epitafium pochodzące z około 1742 r. pierwotnie umieszczone było w drewnianym kościele ewangelickim w Skwierzynie (do poł. XIX w.), po budowie nowej świątyni trafiło do Towarzystwa Historycznego, a następnie do Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu, obecnie Muzeum Narodowego. Zaginęło podczas wojny lub zaraz po niej.

Cenny zabytek odnaleziono na giełdzie staroci w Starej Rzeźni. Na drewnianą tablicę, malowaną farbą olejną, o wymiarach 103 cm na 73 cm, w listopadzie ubiegłego roku, natrafili kontrolujący giełdę policjanci i  współpracujący z nimi  pracownik poznańskiej kurii.

Zabezpieczony zabytek – osiemnastowieczne epitafium ze Skwierzyny – w  poniedziałek  30 stycznia 2017 r. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński przekazał dyrektorowi Muzeum Narodowego w Poznaniu prof. Wojciechowi Suchockiemu.

Więcej >>>

Nadal poszukiwana jest drewniana, rzeźbiona rama (fot. poniżej).

Epitafium Hildebrandów ze Skwierzyny, ok. 1742 (fot. MN Poznań)