Kopalnia w Tarnowskich Górach wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

W Krakowie, w dniach 2 – 12 lipca 2017 r., odbyła się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zorganizowana we współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa  w Paryżu. Obrady prowadził prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Podczas tegorocznej sesji podjęto decyzję o wpisaniu 21 nowych miejsc na Listę Światowego Dziedzictwa, w tym podziemi zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarny Pstrąg” w Tarnowskich Górach z systemem pozyskiwania wody (Tarnowskie Góry Lead-Silver-Zinc Mine and its Underground Water Management System).  Sztolnia Czarnego Pstrąga została zgłoszona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Wpisu dokonano w 9 lipca 2017 r.   

Podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni Czarnego Pstrąga”, jako unikalny w Europie przykład dawnego górnictwa kruszcowego, rozporządzeniem Prezydenta RP z 14 kwietnia 2004 (Dz. U. 2004 nr 102 poz. 1062) już wcześniej zostały uznane za Pomnik Historii.