Zagrożone dobra kultury Jemenu

Międzynarodowa Rada Muzeum ICOM udostępniła kolejną „czerwoną listę” (Red List) poświęconą dobrom kultury Jemenu.  Listę opublikowano w związku z konfliktem zbrojnym, który doprowadził do destabilizacji w kraju w wyniku czego wiele obiektów zabytkowych, stanowisk archeologicznych i muzeów zostało zniszczonych, a zabytki z nich zostały uznane za zaginione.
Dziedzictwo kulturowe Jemenu jest chronione przez ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe, niestety w obecnej sytuacji nie zabezpiecza to zabytków przed ich  nielegalnym wywozem, stąd apel do muzeów, domów aukcyjnych, handlarzy dzieł sztuki i kolekcjonerów nabywających dzieła sztuki pochodzące z Jemenu, których przykłady zamieszczone są w ww. broszurze Red List of Cultural Objects at Risk Yemen, aby dokonywali przed ich zakupem dokładnego badania ich pochodzenia oraz załączonych dokumentów.

RedList >>>