Anioł przesłany w paczce

W połowie lutego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie trafiła niezwykła przesyłka, poprzedzona anonimowym telefonem do koordynatora ds. zabytków  podkom. dr Marka Łuczaka, informującym o nadaniu paczki. W środku znajdowała się zaginiona przed kilkudziesięciu laty, licząca około 300 lat, barokowa rzeźba anioła. Figura zdobiła niegdyś ołtarz późnoromańskiego kościoła w Czachowie (gmina Cedynia).

Szczęśliwy splot wydarzeń miał swój początek w innym wydarzeniu. Otóż, policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie realizując  Program rejestracji zabytków sakralnych w powiecie gryfińskim, stwierdzili w styczniu 2018 roku  brak jednej z rzeźb w kościele w Czachowie, o czym powiadomili proboszcza parafii, prosząc jednocześnie o zapytanie wiernych o zaginioną figurę. Można przypuszczać, że wieść o poszukiwanej rzeźbie dotarła do jej posiadacza, który zdecydował się przesłać ją anonimowo na policję.

Przekazana rzeźba zachowała się w dobrym stanie, brakowało jedynie trąbki, którą anioł trzymał w ręce.

Więcej >>>