Vocabulary of Museum Security Terms 3.0

Słownik Terminów z Dziedziny Zabezpieczeń Muzeów” („Vocabulary of Museum Security Terms”) został opracowany w ramach projektu realizowanego wspólnie przez International Committee on Museum Security (ICMS) (Międzynarodowy Komitet ds. Zabezpieczeń Muzeów) oraz Institut für MuseumskundeMuzeów Państwowych w Berlinie. Jego specjalnym celem było stworzenie wspólnej bazy wymiany językowej w ważnej dziedzinie zabezpieczeń muzeów, która często posługuje się trudnymi określeniami. Słownik Terminów Zabezpieczeń Muzealnych zawiera terminy techniczne z dziedziny zabezpieczeń muzeów. Jest to wielojęzykowe kompendium przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kolekcji muzealnych.

Informacje o projekcie i wyszukiwarka terminów