Kradzieże w polskich muzeach w latach 1965-1996

Kalendarium wydarzeń
1965
27.08
Muzeum Warmińskie.(zamek gotycki) w Lidzbarku Warmińskim, włamanie, kradzież eksponatów wypożyczonych z Muzeum Narodowego w Warszawie, po trzech latach wyroby sztuki złotniczej odzyskano i sprawców ujęto.

1968
29.11.1968.
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, kradzież z włamaniem, skradziono biżuterię ludową

1969
Składnica Muzealna w Lubiążu, kradzież obrazów
12.04.1969
Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, skradziono banknot wartości 10000000 marek polskich
25.04.1969
Rezerwat Archeologiczny, Gród Piastowski w Gieczu (dawn. woj. poznańskie), kradzież eksponatów na szkodę Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
02.10.1969
Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, skradziono: Krzyż Niepodległości (1931-1939)

1970
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, skradziono rewolwer z 2 poł. XIX w.
1970
Muzeum Regionalne w Pińczowie ( dawn. woj. kieleckie), kradzież na szkodę Muzeum Narodowego w Kielcach, skradziono: tłok pieczętny (1707), medal pamiątkowy,
06/07.09.1970 r.
Muzeum Mazowieckie w Płocku (magazyn), kradzież z włamaniem, skradziono: rzeźby ludowe, tkaninę łowicką, i in. eksponaty etnograficzne
12/13.10.1970
Muzeum w Darłowie – Zamek Książąt Pomorskich, kradzież z włamaniem, skradziono: broń myśliwską z XIX w., kufel, posążek mnicha buddyjskiego wykonany z
korzenia
12.1970
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (magazyn w Katowni), skradziono: 4 lampy naftowe, proporzec, medal „ W XV- lecie odzyskania morza”

1971
Muzeum Zagłębia w Będzinie, kradzież z włamaniem, skradziono zabytkową broń palną
1971
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, skradziono: książkę,
16.02.1971
Okręgowe Muzeum Miedzi w Legnicy, kradzież na szkodę Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
skradziono pistolety kapiszonowe z XIX w.

1972
Muzeum Zagłębia w Będzinie, kradzież z włamaniem, skradziono pistolet skałkowy
1972
Muzeum w Łowiczu, oddz. Muz. Naród, w Warszawie, skradziono: kubki cechowe
kwiecień/maj 1972
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, skradziono: eksponaty
14.04.1972
Muzeum im. Jana Nikodema Jaronia – wystawa w Oleśnie (dawn. woj. częstochowskie), kradzież na szkodę Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, skradziono bagnet niemiecki z I wojny światowej
13.05.1972
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, skradziono sztylet (pocz. XX w)
07.1972
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, -skradziono siłomierz prochowy (XVlll/XIX w.)
02.08.1972
Muzeum Okręgowe w Chełmie, skradziono monety z 1831 r.
30.08.1972
Muzeum Okręgowe w Zamościu, skradziono : trofea myśliwskie
09.1972
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (daw. woj. radomskie), skradziono zegar stolikowy
16.11.1972
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, skradziono: eksponaty archeologiczne

1973
Muzeum Okręgowe w Toruniu, skradziono formę piernikową, kłódkę kulistą
1973
Muzeum Mikołaja Kopernika, Oddz. Muzeum Okręgowego w Toruniu, skradziono zegar słoneczny
1973
Zamek Krzyżacki, Oddz. Historii Muzeum Okręgowego w Toruniu, skradziono średniowieczne groty bełtów
10.03.1973
Muzeum Lubelskie w Lublinie, skradziono medale okolicznościowe
29.11.1973
Muzeum Mazowieckie w Płocku, skradziono medal z wizerunkiem Zygmunta Krasińskiego
03.12. 1973
Muzeum Mazowieckie w Płocku, kradzież

1974
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, skradziono monetę – dirhem
1974
Muzeum Mikołaja Kopernika. Oddz. Muzeum Okręgowego w Toruniu, skradziono grot szpontonu (XVIII w.)
1974
Muzeum w Tarnowskich Górach, kradzież na szkodę Muzeum w Gliwicach, kradziono miecz z pochwą
1974
Muzeum Zagłębia w Będzinie, kradzież z włamaniem, skradziono strzelbę skałkową, pistolet kapiszonowy, kaburę skórzaną, prochownicę okrągłą (XIX w.)
1974
Muzeum w Łowiczu, kradzież
1974
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Oddz. Muzeum Narodowego w Kielcach, skradziono: kinkiet dwuramienny,
26/27.02.1974
Muzeum regionalne w Chojnowie (dawn. woj. legnickie), kradzież z włamaniem,
straty na szkodę Muzeum Narodowego we Wrocławiu, skradziono wyroby z cyny
04. 1974 r.
Muzeum Narodowe w Gdańsku, z sali wystawowej skradziono obraz P. Bruegela „Kobieta przenosząca żar”
05.04.1974
Mauzoleum Żołnierzy Września w Uniszkach pod Mławą, skradziono: lornetkę, szablę, prochownicę na szkodę Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej
05.05.1974
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, kradzież z włamaniem, skradziono: zegar z kompletem na biurko (XIX w.), po trzech miesiącach sprawców ujęto, eksponaty odzyskano
29.05.1974 r.
Muzeum Diecezjalne w Przemyślu, kradzież XVII-wiecznego obrazu B.E. Murillo
03/04.08.1974
Muzeum Okręgowe w Zamościu, kradzież /włamanie, skradziono zabytkowe sztance do bicia monet
12/13.10.1974
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, skradziono pistolet TT (1944 r.)
22.12.1974-3.01.1975
Muzeum Okręgowe (magazyn) Bielsko- Biała, skradziono eksponaty etnograficzne

1975
Składnica Muzealna w Lubiążu, kradzież obrazów
14.03.1975
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, skradziono: krucyfiks,
30.03.1975
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, kradzież z włamaniem, skradziono broń białą i palną m.in. z XVI, XVIII, XIX w.
04.05.1975
Muzeum w Oporowie (dawn. woj. płockie), skradziono pas kontuszowy
01.09.1975
Muzeum w Darłowie. Zamek Książąt Pomorskich (dawn. woj. koszalińskie), skradziono mechanizm zegara
14.10.1975
Muzeum Archeologiczne, Pałac Górków w Poznaniu, skradziono kopystkę
04/05.11.1975
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, kradzież z włamaniem skradziono zabytkową broń białą i palną

1976
Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Bydgoszczy, -skradziono 27 monet z XIV w.
1976
Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, skradziono kindżał tatarski z XVII w.
1976
Zabytkowa Zagroda Świętokrzyska w Bodzentynie, skradziono młynek do kawy na szkodę Muzeum Narodowego w Kielcach
1976
Zabytkowa Chata w Bielinach, -skradziono winkiel drewniany na szkodę Muzeum Narodowego w Kielcach
10.03.1976
Muzeum Lubelskie w Lublinie, skradziono monety z okresu Księstwa Warszawskiego, kopię denara Mieszka I
04.1976
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, skradziono: medale z Powstania Styczniowego
05.1976
Muzeum – Zamek w Bolkowie (dawn. woj. jeleniogórskie), kradzież na szkodę Muzeum Narodowego we Wrocławiu, skradziono tłoki pieczętne.
27.07.1976
Muzeum Okręgowe w Toruniu, skradziono odznakę pamiątkową 304 dywizjonu bombowego (1943- 45)
05.10.1976
Muzeum historyczne Miasta Krakowa (pracownia konserwatorska), skradziono halabardy z XVII/XV1II w.
24.11.1976
Muzeum Zamkowe w Malborku (dawn. woj. elbląskie), kradzież na szkodę Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, skradziono medal pamiątkowy

1977
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, skradziono łyżkę miedzianą
1977
Muzeum w Łowiczu, Oddz. Muzeum Narodowego w Warszawie, skradziono kindżał czerkieski
1977
Muzeum Okręgowe w Żyrardowie, skradziono świecznik
1977
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwiu (dawn. woj. siedleckie), kradzież na szkodę Muzeum Mazowieckiego w Płocku, skradziono bagnety z XIX w.
04.1977
Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fiszera (dawn. woj. tarnowskie), skradziono antyczne monety greckie
23.06.1977
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, skradziono szponton z XVIII w.
14.07.1977
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, skradziono banknoty z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej
27.07.1977
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Oddz. Muzeum w Radomiu, -skradziono: mieszek do rozdmuchiwania ognia
23.10.1977
Muzeum – Zamek w Bolkowie, kradzież na szkodę Muzeum Narodowego we Wrocławiu, skradziono miecz ceremonialny z XIII w.
28.10.1977
Muzeum Archeologiczne. Pałac Górków w Poznaniu, skradziono topór żelazny kuty,
11.1977
Muzeum Okręgowe w Sieradzu, skradziono dzwonek mosiężny, parę ostróg z XIX w.
13.11.1977r.
Muzeum Narodowe w Gdańsku, kradzież obrazu A. van Dycka „Ukrzyżowanie”

1978
Muzeum Regionalne w Pińczowie (dawn. woj. kieleckie), kradzież na szkodę Muzeum Narodowego w Kielcach, skradziono pistolet bębenkowy typu „Nagan”
25.01.1978
Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego (ekspozycja) w Świdnicy (dawn. woj. wałbrzyskie), kradzież na szkodę Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, skradziono: mosiężne dzwonki
02.1978
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, kradzież z włamaniem, skradziono polską karabelę wojskową (XVII w)
02.1978
Muzeum Regionalne – Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim (dawn. woj. wałbrzyskie), kradzież na szkodę Muzeum w Gliwicach, skradziono buzdygan z XVI w. i tasak szeregowego (1 poł. XIX w.)
24.03.1978
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, z wystawy skradziono bęben sygnałowy
02.05.1978
Muzeum Okręgowe w Lublinie (wystawa), kradzież na szkodę Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, skradziono pas tkany ręcznie
04/05.08.1978
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Oddz. Muzeum Okręgowego. im. L. Wyczółkowskiego w
Bydgoszczy, skradziono: pozytywkę XIX w.
31.08.1978
Muzeum Archeologiczne, Pałac Górków w Poznaniu, skradziono monety z okresu wpływów rzymskich, denary krzyżowe z XI w. i dirhemy z X w.
26.10.1978
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, skradziono bagnet z 1 poł. XX w.
08.11.1978
Muzeum Teatralne. Teatr Wielki w Warszawie, skradziono zegar kominkowy

1979
Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych w Warszawie, kradzież eksponatów
02.1979
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, kradzież z włamaniem, skradziono broń białą m.in. szpady z XIX w. i XVIII w.
06.-09.02.1979
Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, Oddz. Muzeum Warmii i Mazur, skradziono 13 kul armatnich z granitu (XV w.)
09.05.1979
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, kradzież, skradziono: medal XIX w.
08.06.1979
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, -kradzież z włamaniem, skradziono: tytoniarka, ciupagi, klamra, odznaki i medale pamiątkowe, parę pistoletów
pojedynkowych
1979- 1981 (?)
Muzeum Okręgowe w Rogalinie (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), kradzież obrazu A. Bertona

1980
Muzeum Józefa I. Kraszewskiego w Romanowie ( dawn. woj. bialsko-podlaskie), skradziono medalion z wizerunkiem pisarza
1980
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, skradziono pistolet z XIX w.
1980
Muzeum Powiśla w Sztumie, kradzież serwetki meksykańskiej
1980
Muzeum Zagłębia w Będzinie, kradzież z włamaniem, kordzik
1980
Muzeum Czynu Partyzanckiego w Polichnie. Oddz. Muzeum Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim, skradziono pistolet Browning
1980
Muzeum Lubelskie w Lublinie, skradziono nóż stołowy
30/31. 03.1980
Muzeum ziemi Zakrzeńskiej ( dawn. woj. ciechanowskie), kradzież z włamaniem, zabytkowa broń palna
15.04.1980
Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, skradziono kordzik oficerski z lat 20-tych XX w.
28/29.04.1980
Muzeum Narodowe, Oddz. Etnografii w Gdańsku, kradzież z włamaniem, skradziono: instrument burczybas , elementy strojów ludowych., rzeźby autorstwa Stawnego i Mroczkowskiego..
28/29.04.1980
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze (dawn. woj. jeleniogórskie), skradziono zbiór monet i medali
16.06.1980
Muzeum w Łęczycy, kradzież, skradziono: tłok pieczętny z 1931 r,
20.06.1980
Muzeum Sztuki w Łodzi, skradziono rzeźbę Zbigniewa Warpechowskiego
11/12. 10.1980
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (dawne woj. siedleckie), skradziono karwasz z XVIII w.
29.10.1980
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, skradziono pistolet z XIX w.
11.1980
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Oddz. Muz. Naród, w Kielcach, skradziono: przycisk do papieru
21.11.1980
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, skradziono malowany na blasze „Portret księcia ,,

1981
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie,
skradziono noże rymarskie
1981
Kamienica „Pod Gwiazdą”. Oddz. Muzeum Okręgowego w Toruniu, skradziono pistolet kapiszonowy k. XIX w.
1981
Muzeum Lubelskie w Lublinie, kradzież z włamaniem, rewolwer bębenkowy
1981
Muzeum Zagłębia w Będzinie, kradzież z włamaniem, pistolet kapiszonowy 1 poł. XIX w
21/22.10.1981
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, skradziono cenne eksponaty w tym obraz van Dycka „Opłakiwanie Chrystusa”, większość skradzionych eksponatów, w tym również obraz odzyskano w 1985
1981
Zabytkowa Zagroda Świętokrzyska, skradziono grabie do siana na szkodę Muzeum Narodowego w Kielcach
02.1981
Muzeum Okręgowe w Bielsku- Białej, skradziono listy Kossaka i Malczewskiego
01.02.1981
Muzeum Regionalne w Zagórzu Śląskim „Zamek Grodno”(dawne woj. wałbrzyskie), kradzież na szkodę Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, skradziono zabytkową broń białą
12.03.1981
Muzeum w Kwidzynie, Oddz. Muzeum Zamkowego w Malborku, skradziono figurę ołtarzową
02 -04.05.1981
Muzeum Miasta Pabianice, skradziono rzeźbę przedstawiającą antylopę (lub kozła)
11.05. 1981
Muzeum Śląska Opolskiego, skradziono: miarę na masło
11/12.07.1981
Muzeum Sztuki w Łodzi, skradziono kilkanaście bezcennych płócien oraz odlew rzeźby autorstwa A. Renoira, większość skradzionych obrazów odnaleziono w Monachium
26.07.1981
Muzeum w Elblągu, -skradziono starodruk z XVII w.
26.08.1981
Muzeum Czynu Partyzanckiego w Polichnie, Oddz. Muzeum Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim, skradziono pistolet parabellum (1936 r.)
12.10.1981
Muzeum Martyrologii. Oddz. Muz. Lubelskiego, kradzież eksponatu
29.11.1981
Muzeum w Elblągu, skradziono kulę armatnią odlaną z brązu
12.1981
Muzeum Regionalne w Szczecinku (dawne woj. koszalińskie), skradziono: fajkę myśliwską, odznakę myśliwską, zegarek kieszonkowy
3.12.1981
Muzeum PKWN. Oddział Historii Najnowszej Muzeum okręgowego w Chełmie, skradziono medal „Za Odrę , Nysę i Bałtyk” (1945), medal „Za zdobycie Bałtyku”

1982
Muzeum w Gliwicach (magazyn), kradzież z włamaniem, skradziono broń białą XVIII, XIX w.
1982
Zamek Krzyżacki, Oddz. Historii Muzeum okręgowego w Toruniu, skradziono ostrogę żelazną
1982
Ekspozycja w wiatraku we wsi Moraczewo (dawne woj. poznańskie), kradzież z włamaniem,
skradziono : eksponaty etnograficzne na szkodę Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie
27.02.1982
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, skradziono bagnet z 1 poł XX w.
28.02/01.03.1982
Muzeum w Krasnymstawie (dawne woj. chełmskie), kradzież z włamaniem, skradziono: szablę oficerską 1 poł. XX w., monety z XVII w.
28.04.1982
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, skradziono strzępy hitlerowskiego sztandaru
08./09.04. 1982
Muzeum Zamek w Bolkowie, kradzież z włamaniem na szkodę Muzeum Narodowego we Wrocławiu, skradziono dzban miedziany z pokrywą, wywieszki cechowe z XVII w.
27.06.1982
Muzeum PKWN. Oddz. Historii Najnowszej Muzeum Okręgowego w Chełmie, skradziono eksponaty: broń palną
08/09. 09. 1982
Muzeum Sportu i Turystyki, skradziono: medal z Międzynarodowych Kobiecych Zawodów Szybowcowych (1973)
23.09.1982
„Stara Bożnica” – Oddział Dzieje i Kultura Żydów. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, skradziono lampkę chanukową
01.10.1982
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, kradzież eksponatów
29/30.11.1982
Zamek w Bolkowie, kradzież z włamaniem, skradziono obrazy – własność Muzeum Narodowego we Wrocławiu

1983
Muzeum Lubelskie w Lublinie, kradzież
1983
Muzeum Mazowieckie w Płocku, skradziono dokument XIX w.
19.06.1983
Brama Forteczna. Placówka . muz. Naród. Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, kradzież z włamaniem, skradziono karabin typu Mannlicher, ładownicę oficerską skórzaną
28.06.1983
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, skradziono: pieczęcie tuszowe
19.07.1983
Muzeum Borów Tucholskich a Tucholi. Oddz. Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, skradziono groty strzał
19/20.07.1983
Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, skradziono odznaczenia
10.1983
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, skradziono pistolet kawaleryjski z 1 poł. XIX w.
19.11.1983
Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi, Oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, skradziono kordelas myśliwski (XIX/XX w.)
21.11.1983
Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, skradziono medal pamiątkowy (odsiecz wiedeńska) autorstwa Juliusza Kossaka

1984
Muzeum Narodowe w Krakowie – ujawniono, że przez prawie 10 lat dwaj pracownicy
wynosili z magazynu obrazy, które sprzedawano na terenie całego kraju. Straty zauważono w
1981 r. Zginęło 70 obrazów. Wiele z nich udało się odzyskać; sprawców ujęto.
1984
Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie ( dawne woj. poznańskie), skradziono: trofea myśliwskie
1984
Muzeum Okręgowe w Suwałkach
skradziono wędzidło
21.06.1984
Muzeum Archeologiczne, Pałac Górków w Poznaniu, skradziono żelazny grot oszczepu
19.06.1984
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, skradziono gobelin
05.08.1984
Muzeum Zamkowe w Malborku, kradzież
03.07.1984
Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, skradziono pistolet Mauser
07.09.1984
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, skradziono wagę przesuwnikową

1985
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu (dawne woj. krośnieńskie), skradziono obsadkę do pióra
19.01.1985
Muzeum w Elblągu, skradziono granat żelazny
11.08.1985
Muzeum w Oleśnicy. Oddział Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, kradzież z włamaniem,
skradziono zabytkowe medale o treści szyderczej i alegorycznej (XVIII w.)
29.10.1985
Muzeum Lubelskie w Lublinie, skradziono: monetę

1986
12.04.1986
Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, skradziono: grot oszczepu,
23.05.1986
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Stara Bożnica), kradzież judaików
03.11.1986 (?)
Okręgowe Muzeum Historyczne Miasta Lublina, kradzież z włamaniem
1986 – 1987
Muzeum w Przeworsku. Pałac Lubomirskich, pracownicze zagarnięcie mienia

1987
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, kradzież eksponatu
12.02.1987
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, kradzież, skradziono: medal pamiątkowy, odznakę mundurową „Sokoła”
23.09.1987
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, kradzież obrazu J. Ciąglińskiego (własność Muzeum Narodowego w Warszawie)
11.1987
– Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, proces sadowy w sprawie pracowniczego zagarnięcia mienia na szkodę muzeum

1988
04.1988
Zamek w Baranowie – dewastacja eksponatów na sali wystawowej na. Zniszczone eksponaty
były własnością Muzeum Narodowego w Warszawie
15.10.1988
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Oddz. Muzeum Narodowego w Poznaniu, skradziono rewolwer sześciostrzałowy z 2 poł. XIX w.

1989
03.1989
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, kradzież grafik z biblioteki (grafiki zostały wycięte z 5 tomów czasopisma przechowywanego w magazynie głównym biblioteki muzeum)
15.06.1989
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, skradziono szpicrutę
19.07.1989
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, z wystawy skradziono obraz, wskutek natychmiastowego pościgu sprawcę zatrzymano , a obraz odzyskano
12/13.10.1989
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, kradzież z włamaniem, skradziono: medalion, wyroby ze szkła i ceramiki
05/06.11.1989
Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie (dawne woj. kaliskie), Oddział Muzeum
Narodowego w Poznaniu, kradzież z włamaniem, skradziono obrazy, książkę , zegarek

1990
03.1990 – 21.06.1990
Muzeum Regionalne im. Albina Nowickiego w miejscowości Ryn (dawne woj. suwalskie), kradzież z włamaniem, skradziono starodruki
04.1990
Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie, kradzież z włamaniem, skradziono broń myśliwską
26.04.1990
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, skradziono odznaczenia i medale pamiątkowe
09.1990
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, skradziono 2 Krzyże Srebrne Orderu Virtuti Militari z okresu Księstwa Warszawskiego
10.1990
Muzeum Zagłębia Siarkowego, Zamek w Baranowie Sandomierskim, kradzież na szkodę Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, skradziono szablę (XVIII w.)
13/ 14.10.1990
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe na Starym Rynku w Poznaniu, włamanie i kradzież hełmu typu „Morion”, sprawcę ujęto eksponat odzyskano
02-07.12.1990
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, włamanie i kradzież 29 ikon z wystawy.

1991
5.03.1991
Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu k/Zamościa, kradzież z włamaniem broni, sprawcy zostali ujęci
01/02.04.1991
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, włamanie i kradzież obrazów (6 szt.)
14/15.05.1991
Pałac Prymasowski siedziba Instytutu Sadownictwa i Warzywnictwa w Skierniewicach, włamanie i kradzież na szkodę Muzeum Sztuki w Łodzi.
16.06.1991
Muzeum w Grudziądzu, kradzież monet
17/18.08.1991
Muzeum Autonomiczne w Międzyrzeczu ( dawne woj. gorzowskie), kradzież z włamaniem, część łupów odzyskano
16.09.1991
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (ekspozycja), kradzież na szkodę Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, skradziono: pistolet skałkowy (1820 r)
26/27.11.1991
Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, kradzież z włamaniem, skradziono figurki z porcelany miśnieńskiej wykonane wg. projektu Kandlera oraz tzw. „Biblię Weimarską”, biblię odzyskano

1992
13 – 15.01.1992
Muzeum w Grudziądzu, skradziono pastorał
9 – 10.02.1992
Muzeum Okręgowe w Koszalinie – włamanie i penetracja obiektu, nic nie skradziono
2.04. 1992
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – skradziono patenę, łyżeczkę i nożyk
Mszalny
22 – 23.04.1992
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – włamanie do trzech chałup skansenu, skradziono zegar ścienny,
4 obrazy (kopie), talerz fajansowy
30.04 – 4.05.1992
Muzeum Zamkowe w Malborku z oszklonej gabloty skradziono pas kontuszowy
1992
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, włamanie, z mongolskiej jurty skradziono kożuchy, kurtki
skórzane, dywany i skóry kóz górskich (wartość całości ponad 6 tys. USD)
12-13.09.1992
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu – skradziono falsyfikaty książek:
Schwenkwelda „Striptum fossium” Lipsk 1601, Mathiolusa (Zielnik) Wenecja 1671, ponadto
drewnianą rzeźbę lwa i kopię obrazu olejnego z XX w. (portret hrabiny Reden)
13 – 14.10.1992
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – skradziono 5 aparatów fotograficznych, prostownik do akumulatora, oświetlacz halogenowy
15 – 16.10. 1992 r
Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie (daw. woj. gorzowskie)skradziono w wyniku włamania 70 znaczków poczty polowej z lat 1940-1945 i skarbonkę z datkami
2 -3.12.1992
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie skradziono w wyniku włamania biżuterię ludową
z wystawy „Stroju Ludowego” – łączna wartość strat – ponad 181 mln zł.

1993
Muzeum Artystów w Łodzi (ul. Tylna 9/11) (?), skradziono 4 obrazy, wykryte Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, włamanie, skradziono przedmioty i narzędzia stolarskie
1993
Muzeum Okręgowe w Chełmie, włamanie, skradziono komputer i pieniądze z kasety
1993
Muzeum Etnograficzne. Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, włamanie (przecięcie kraty, wybicie szyby), skradziono nieustaloną liczbę eksponatów 5
1993
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, – włamanie (wyrwanie skobla z kłódką), – skradziono: 2 heliograwiury, litografię, 2 lampy stojące, krzyż, akwarelę, barometr, lichtarz , 3 serwetki (koronkową, haftowaną i aksamitkę), bieżnik koronkowy, obrus z aplikacjami
1993
Muzeum Ziemi Średzkiej (?) w Środzie Śląskiej, włamanie, skradziono: niekompletny samowar miedziany i zegar kominkowy
1993
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, włamanie, skradziono: komputer, monitor, drukarkę, telefax, odkurzacz, 2 kasety metalowe
1993
Muzeum Zofii Kossak – Szatkowskiej w Górkach Wielkich, Oddział Muzeum w Cieszynie, włamanie (wyłamanie zamków drzwi), skradziono 13 obrazów autorstwa Juliusza i Wojciecha Kossaków oraz Czesława Kuryatto
1993
Oddział Muzeum Regionalnego w Kutnie (Muzeum Bitwy nad Bzurą(?)), skradziono z gabloty: 3 pistolety z okresu II wojny światowej, odzyskane
1993
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, włamanie, skradziono: 2 busole, lornetkę, 2 kompasy
1993
Muzeum Okręgowe w Koszalinie, kradzież z sali wystawowej obrazu z 1 poł. XIX w. autorstwa Wreuera lub Wrenera
1993
Muzeum – Park Etnograficzny we Wdzydzach (daw. woj gdańskie), włamanie do magazynu, skradziono: 830 kg drutu miedzianego
1993
Muzeum Narodowe w Szczecinie, kradzież rozbójnicza, skradziono obraz ” Portret Radcy Filipa II” , obraz odzyskano
1993
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, (dawne woj. nowosądeckie), włamanie, skradziono czujnik p.poż.
1993
Muzeum Regionalne PTTK w Dobczycach, włamanie, nic nie skradziono
1993
Okręgowe Muzeum Miedzi w Legnicy, skradziono pistolet skałkowy produkcji angielskiej z XVIII w.

1994
Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu, (dawne woj. gdańskie), włamanie, skradziono: 12 żelazek, tabakiery i rogi do prochu, rogi bydlęce, rzeźbę Św. Rocha, wykryte
1994
Muzeum im. Orkana w Rabce, włamanie, skradziono korale, 5 kaset video, kserokopiarkę
1994
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, włamanie, skradziono: poroże z działu przyrody, miecze z XIV i XVI w., pistolet z XVII
1994
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, włamanie, skradziono: lornetkę, 7 karabinów, 7 pistoletów, amunicję, granaty, łódkę z nabojami
1994
Muzeum Narodowe we Wrocławiu- Składnica Muzealna w Lubiążu, włamanie, skradziono 18 obrazów
1994
Muzeum Regionalne w Grodzisku Mazowieckim, włamanie, skradziono: 7 bagnetów, lufy karabinowe, 3 maszyny do pisania, telefony
1994
Muzeum Regionalne w Brodnicy, woj. toruńskie, włamanie, skradziono: 2 lornetki, wydawnictwa turystyczne, radio

1995
18/19/01.95
Muzeum w Krasnymstawie – skąd skradziono największą liczbę eksponatów: zabytkową broń
białą, palną, elementy oporządzenia wojskowego, zbiór monet oraz XIX-wieczny zegar
kominkowy.
02.08.95
Muzeum Narodowe w Warszawie wskutek kradzieży na Zamku w Rydzynie utraciło
zdeponowany tam obraz ( wczesną kopię dzieła DuJardina z lat 60-tych XVII wieku,
wykonaną prawdopodobnie w warsztacie samego mistrza)
20.02.95
Muzeum Historyczne we Wrocławiu, – zaginięcie 3 rysunków i jednej grafiki, odzyskane
03.03.95
Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Dużej, włamanie, skradziono odlewy żeliwne , przedstawiające: kobietę z welonem żałobnym, popiersie kobiety z kokiem
03.95
Muzeum Okręgowe w Białymstoku, kradzież talerzy fajansowych (2 poł. XIX w.)
22.03.95 i 28.04.95
Państwowe Muzeum w Oświęcimiu – Brzezince, włamanie, skradziono 4 talerze fajansowe i 5 książek ponowna kradzież 28.04.95, skradziono pejcz i numerator, odzyskane przez policję – sprawca ujęty
09.05.95
Muzeum Warmii i Mazur, włamanie, skradziono: lampę błyskową , dyskietki itp…
21.05.95
Muzeum Historyczne w Dukli, skradziono zabytkową broń palną z X3X/XX w., eksponaty zostały odzyskane
28.12.95
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, skradziono obraz „ Kościół Mariacki w Stargardzie”(1861 r.); własność Muzeum Narodowego w Szczecinie

1996
przed 05.04.1996
Muzeum w Namysłowie (woj. opolskie), z wystawy archeologicznej pn. „ Łużycka nekropolia” skradziono grzechotkę i czerpaczek”
07.07.1996
Zabytkowy dwór na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (Muzeum Wsi Kieleckiej), włamanie, skradziono 90 eksponatów m.in. : 8 obrazów olejnych z XIX w., zegary obrazowy i kominkowy, samowar, zabytkową broń, świeczniki, figurkę amorka i 2 serwisy angielski i Pirkenhamer.
09.07.1996 – stwierdzono brak
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, z sali wystawy stałej „Afryka” skradziono dwa eksponaty: rzeźbę drewnianą przedstawiającą pramatkę i naszyjnik wykonany ze skóry i kłów zwierzęcych.
28/29.07.1996
Muzeum Regionalne w Szydłowie, włamanie, skradziono siedem eksponatów: 2 zabytkowe husarskie szyszaki, napierśnik, naplecznik , 3 zabytkowe zamki do drzwi