Kogut metalowy

Rzeźba koguta na fasadzie „Willi pod Kogutkiem” w Warszawie

Rzeźba koguta, ok. 1912-1935, metal, wym. około 100 na 100 cm.

Zarejestrowana w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem pod numerem 11068.