Informacja na temat stanu zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w Polsce w latach 1994-2014

W ramach opracowań poświęconych przestępczości przeciwko dobrom kultury udostępniamy cykl raportów opracowanych w Komendzie Głównej Policji, publikowanych w ostatnich kilkunastu latach przeważnie w czasopiśmie Cenne, bezcenne, utracone,  zwykle na początku roku jako podsumowanie strat i ocenę zagrożeń minionego już roku.

Informacja KGP 1994-1997
Informacja KGP 1999-2001
Informacja KGP za 2002 CBU (1-2) 2003
Informacja KGP za 2003 – 2004 w CBU 1-2(42-43) 2005
Informacja KGP za 2005 – 2006 w CBU 1(50) 2007
Informacja KGP za 2007 w CBU 1(54) 2008
Informacja KGP za 2008 w CBU 1(58) 2009
Informacja KGP za 2009 w CBU 1(62) 2010
Informacja KGP za 2010 w CBU 1(66) 2011
Informacja KGP za 2011 w CBU 1(70) 2012
Informacja KGP za 2012-2013 w CBU (8-79) 1-2 2014
Informacja KGP CBU (1-2) 2015