Spór o kolekcję muzealną!

Od kilku już lat przed holenderskim sądem toczy się spór pomiędzy Rosją a Ukrainą o zwrot kolekcji cennych eksponatów archeologicznych wypożyczonych na wystawę do Muzeum Allarda Piersona (Allard Pierson Museum) w Amsterdamie w 2014 roku.

Udostępnione na wystawę artefakty, w liczbie 572, pochodziły z czterech muzeów krymskich i jednego kijowskiego i prezentowały bogatą historię Krymu jako miejsca na skrzyżowaniu kultur Europy i Azji.

W sierpniu 2014 r. Muzeum Narodowe Historii Ukrainy  zwróciło się o zwrot wypożyczonych eksponatów. Sprawa znalazła swój finał w sądzie, który w 2016 r.  nakazał zwrot zabytków Ukrainie, ponieważ są one częścią jej dziedzictwa. Od orzeczenia odwołały się muzea na Krymie, zgodnie twierdząc, że warunkiem wypożyczenia artefaktów była gwarancja ich bezwarunkowego zwrotu. Z kolei obrońca Ukrainy na rozprawie apelacyjnej przekonywał, że:„Na podstawie prawa międzynarodowego Holandia i jej sądy nie powinny uznawać aneksji. Oznacza to, że wszelkie roszczenia dotyczące znalezisk archeologicznych lub dziedzictwa kulturowego z Krymu mają być dokonywane przez jego uznane suwerenne państwo, którym jest Ukraina”.