Rozbiórka po pożarze

Drewniany kościół w Libuszy  został wykreślony z rejestru zabytków.

W sobotę 16 marca 2019 roku strażacy z OSP Libusza  rozebrali kościół, którego pożar gasili trzy lata wcześniej. Perełka małopolskiej architektury drewnianej paliła się dwukrotnie. Do pierwszego pożaru zabytkowej, wybudowanej w 1523 r., świątyni doszło w 1986 r. Wówczas spłonął dach i częściowo wnętrze kościoła. Przyczyną pożaru było podpalenie. Obiekt odbudowano w latach dziewięćdziesiątych dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury. W 2016 r., prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, kościół zapalił się ponownie. Tym razem na odbudowę nie udało się pozyskać środków. Już po pierwszym pożarze w znacznym  stopniu zabytkowa substancja budynku uległa zniszczeniu, po drugim oryginalne elementy stanowiły niewielki procent, stąd decyzja o nie przyznaniu środków ministerialnych na jej rekonstrukcję.

Więcej informacji >>>