Konferencja: „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych – prawo i praktyka”

23 października 2019 r.  w siedzibie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie odbyła się  konferencja – „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych – prawo i praktyka. 65 lat Konwencji Haskiej i 20 lat  jej Protokołu II”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez: Polski Komitet Doradczy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, pod patronatem honorowym: Przewodniczącego Polskiego Komitetu Doradczego, podsekretarza stanu Generalnego Konserwatora Zabytków dr hab. prof. IH PAN Magdalenę Gawin oraz  Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Było to trzecie z cyklu spotkań mających na celu upowszechnianie postanowień prawa międzynarodowego w obszarze ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego w różnych środowiskach, podniesienie poziomu wiedzy osób odpowiedzialnych za realizację zadań  w instytucjach kultury, zachęcenie środowiska akademickiego,  w tym studentów do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa dziedzictwa kultury. Poprzednie odbyły się 2004 i 2014 roku; pierwsze z okazji  jubileuszu 50-lecia Konwencji Haskiej, a drugie z okazji jubileuszu 60 – lecia Konwencji Haskiej i 15 – lecia Protokołu II.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/kultura/konferencja-poswiecona-ochronie-dziedzictwa-kultury-w-sytuacji-konfliktow-zbrojnych
https://bt.mkidn.gov.pl/