Kradzież barokowych świeczników ołtarzowych

Komunikat wraz z fotografią ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

W wyniku włamania do kościoła na terenie gminy Brzeźnica stwierdzonego w dniu 30.11.2019 r. zostały skradzione dwa barokowe świeczniki z kompletu pięciu zachowanych.
Świeczniki cynowe, stojące, jednoświecowe o wysokości około 58 cm. Podstawa lichtarza trójboczna wsparta na trzech kulach. Krawędzie cokołu stanowią płaskie, esowato wygięte woluty. Boki podstawy wklęsłe, gładkie, zakończone u dołu trójlistnie. Trzon świecznika smukły, wieloczłonowy, wsparty na gładkim trójkątnym cokoliku o wklęsłych bokach i okrągłej bazie, złożony z wazonowego nodusa, spłaszczonej kuli i balasu rozdzielonych parą pierścieni z talerzykiem.  Brzegi okrągłej profitki wywinięte ku górze, profilowane. Opisywane świeczniki w momencie kradzieży były przemalowane farbą olejną w kolorze szarym. Niewykluczone, że po kradzieży warstwa malarska została usunięta. Skradzione świeczniki ołtarzowe są objęte ochroną prawną ze względu na wpis do Księgi B rejestru zabytków pod nr 92 poz. 20 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 02.07.1973 r.
Skradzione świeczniki zostały zgłoszone do Krajowego rejestru utraconych dóbr kultury oraz Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Wykaz ten jest dostępny online pod adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.
Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są o przekazanie ich lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
Kamila Domagalska