Pożar zabytkowego dworu w Sławianowie

Fot. KP PSP Złotów

W środę 15 kwietnia br. przed godz. 6 strażacy otrzymali zgłoszenie o ogniu, który pojawił się w zabytkowym budynku w Sławianowie (gm. Złotów, woj. wielkopolskie). Płonął niedawno odremontowany dwór, zwany potocznie pałacem – dawna siedziba dzierżawcy majątku Steinbacha, a obecnie własność prywatna. Pierwsze jednostki straży , które dojechały na miejsce zastały rozwinięty pożar, obejmujący m.in. poddasze, piętro i pokrycie dachowe większości obiektu. Podjęto niezwłocznie działania gaśnicze równolegle z ewakuacją mienia z budynku, mieszkańcy samodzielnie opuścili obiekt przed dojazdem służb ratowniczych. W wyniku pożaru, zniszczeniu uległa znaczna część zabytkowego obiektu. W sumie w akcję zaangażowanych było prawie stu strażaków. 

Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków dla obszaru gminy Złotów, a karta ewidencyjna zawierająca m.in. informacje dotyczące jego historii pozwala pokrótce prześledzić dzieje zabytku.

Dwór, powstał około 1900 roku, gdy Sławianowo wchodziło w skład kompleksu dóbr złotowsko – krajeńskich, który należał wówczas do członka pruskiej rodziny królewskiej, księcia Fryderyka Leopolda. Od 1892 roku dzierżawcami majątku Stawianowo byli członkowie rodziny Steinbach. Obecny budynek dworu powstał z inicjatywy tej właśnie rodziny. Od chwili powstania do końca II wojny światowej dwór był domem mieszkalnym dzierżawców. Po zakończeniu wojny majątek w Sławianowie oraz dwór  przeszedł na własność Skarbu Państwa Polskiego; utworzono tu państwowe gospodarstwo rolne, które funkcjonowało do początku lat 90. XX wieku. Później stał się własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, od której odkupił go prywatny właściciel, który odrestaurował dwór.

Przyczyny i okoliczności pożaru wyjaśniają policjanci oraz biegły z zakresu pożarnictwa.

http://waszemedia.pl/?p=30565
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/wielkopolskie-pozar-palacyku-w-slawianowie-nikt-nie-ucierpial,68162.html