Blisko 300 dokumentów z okresu II Wojny Światowej oferowano na aukcji online

Komunikat wraz ze zdjęciami pochodzi ze strony Policja.pl:

Dokumenty wytworzone w latach 1939 – 1944, m.in. przez organy okupacyjne państwa niemieckiego w okresie II wojny światowej zabezpieczyli policjanci wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego Komendy Stołecznej Policji. Na jednym z portali oferował je do sprzedaży mieszkaniec Bielan. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu przy Instytucie Pamięci Narodowej.

Wspólne działania prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie oraz funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do odzyskania blisko 300 dokumentów, wytworzonych w latach 1939 – 1944 przez niemieckie władze okupacyjne w Łodzi, które znajdowały się w posiadaniu osób nieuprawnionych i usiłowano je sprzedać.

Działania zmierzające do ustalenia miejsc ukrycia owych dokumentów, a następnie ich odzyskania podjęto w śledztwie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, prowadzonym w sprawie uchylania się od przekazania Instytutowi Pamięci Narodowej posiadanych bez tytułu prawnego dokumentów archiwalnych z okresu II wojny światowej i zostały wykonane przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Jak ustalili śledczy, wśród dokumentacji znajdują się odręczne zapiski, maszynowe dokumenty, skoroszyty zawierające plany konstrukcyjne – techniczne różnego rodzaju maszyn sporządzone w języku niemieckim.

Dokumenty za kwotę 59 tysięcy złotych oferował do sprzedaży na jednym z portali internetowych mieszkaniec Bielan. Mężczyzna miał zakupić materiały archiwalne na jednym z warszawskich targowisk.

Zabezpieczone dokumenty zawierają informacje o działaniach niemieckich władz okupacyjnych w Łodzi wymierzonych przeciwko obywatelom polskim w latach 1939 – 1944 oraz o stratach i szkodach poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej. Będą miały zatem istotne znaczenie dla badań nad okresem najnowszej historii Polski.

Czyn stanowiący podstawę wszczęcia śledztwa i przeprowadzenia czynności zatrzymania rzeczy, połączonych z przeszukaniami, określony w art. 54 ust. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8.