Obraz Juliana Fałata powraca do Krakowa

Fot.: kadr z filmu udostępnionego na koncie @natgrygny (Twitter)

Strata wojenna zrabowana z krakowskiego muzeum w 1940 r. odnalazła się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po przebadaniu w pracowni konserwatorskiej obraz ma zawisnąć w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

„Cmentarz Montmartre w Paryżu”, 1893

Źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5135&show_nav=true&full_screen=true#

Obraz trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 20. XX wieku. Podarował go Erazm Barącz, naczelnik Żup Wielickich i kolekcjoner. 25 czerwca 1940 roku obraz został zarekwirowany przez Niemców do dekoracji biur Generalnego Gubernatora. Szczęściem w nieszczęściu okazało się to, iż Feliks Kopera, ówczesny dyrektor Muzeum, zdobył od  niemieckich urzędnikach potwierdzenie wyniesienia dzieła. Dokument ten stanowił materialną więź między obrazem a krakowskim zbiorów i po latach pozwolił prawowitym właścicielom odzyskanie eksponatu.

Jak powiedziała Janina Skorupska-Szarlej z Sekcji Kontroli Zbiorów MNK portalowi TVP.info, po wojnie ślad po obrazie zaginął. Kupiło go Muzeum Narodowe w Warszawie – w dobrej wierze. Przełomu w poszukiwaniach dostarczyły znalezione w Internecie informacje, według których „Cmentarz Montmartre w Paryżu” znajdował się w zbiorach warszawskich.

Jak podaje portal TVP.info, I wojna światowa przyniosła Muzeum Narodowemu w Krakowie i Muzeum Książąt Czartoryskich straty obliczone na 1351 obiektów (to pierwsze utraciło ich, 1006 , to drugie – 345).

Czytaj więcej:

https://krakow.gosc.pl/gal/spis/6552777.Obraz-Juliana-Falata-Cmentarz-Montmartre-w-Paryzu-wrocil-do

https://www.tvp.info/50132937/cmentarz-montmartre-w-paryzu-juliana-falata-wrocil-do-krakowa?fbclid=IwAR2byTNQsF04relaXuvS5iYn0KGcUaTxJh7UP-chbg2GVO8VyaO5bzXazIM