Pożar XIX-wiecznego dworu w Kobylanach

Fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu

W nocy z 20 na 21 listopada pożarowi uległ XIX-wieczny budynek dworu w Kobylanach (gm. Chorkówka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie). Alarm o pożarze, który rozpoczął się przy tylnym wejście, wpłynął o godzinie 2:58 w nocy. Akcja gaśnicza trwała do godziny 8:30.

W wyniku pożaru spaleniu i zawaleniu do wnętrza uległa więźba dachowa wraz z poszyciem, a także drewniane stropy. Całkowitemu zniszczeniu uległa stolarka wewnętrzna, podczas gdy zewnętrzna mocno ucierpiała. Mury zewnętrzne zostały w całości nadpalone, a także zawilgocone w wyniku akcji gaśniczej. W praktycznie nienaruszonym stanie znajduje się za to murowana przybudówka od północno-zachodniej strony dworu.

Bardziej szczegółowe oględziny obiektu będą dopiero możliwe po rozpoznaniu stanu jego konstrukcji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Komenda Miejska Policji w Krośnie prowadzi postępowanie w sprawie.

W XIX w. majątek w Kobylanach należał do Tytusa Henryka Peszyńskiego, uczestnika powstania listopadowego. W 1935 r. rodzina Sulimirskich przystąpiła do przebudowy dworu (w postaci dostawienia wschodniego skrzydła), której efekty ostatecznie uległy zniszczeniu w 1944 r. Zachowały się tylko murowane komory piwnicy. Po wojnie budynek przeszedł na własność GS w Chorkówce. Mieściła się tam szkoła, a potem sklepy. W latach ’90 budynek przeszedł w ręce prywatne.