Średniowieczne zabytki z nielegalnej aukcji internetowej trafiły do muzeum

Fot. Policja.pl

Komunikat ukazał się 24.05.2021 r. na stronie Policja.pl:

Policjanci z KWP w Szczecinie i Komisariatu Policji w Barlinku oraz archeologiem z Muzeum Narodowego w Szczecinie zabezpieczyli w Barlinku zespół zabytków archeologicznych z okresu średniowiecza.

Sprawa została zainicjowana przez funkcjonariuszy zajmujących zwalczaniem się cybezprzestępczości. Kilka zabytków archeologicznych wystawiono do sprzedaży na jednym z portali aukcyjnych, gdzie wypatrzyli je policjanci. Według wyjaśnień mieszkańca Barlinka wszystkie zabytki pozyskał wcześniej jego nieżyjący ojciec.

Zabytki archeologiczne są własnością Skarbu Państwa na podstawie art. 35 Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami. Osoba, która usiłuje je sprzedać może odpowiadać za paserstwo z art. 291 KK, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Zabytki zostały zdeponowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie badane są pod kątem określenia przynależności oraz ich autentyczności. Łącznie zabezpieczono kilkanaście grotów strzał do kuszy i łuku, grot oszczepu, ostrze sztyletu oraz średniowieczne żeleźce topora.