106 mln zł na ochronę zabytków w I etapie Programu Ministra

Fot. www.gov.pl

Komunikat ukazał się 24.02.2021 r. na stronie Gov.pl:

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnął I etap Programu „Ochrona zabytków”. Wsparcie finansowe na łączną kwotę prawie 106 mln zł otrzymały 444 projekty. W ramach dofinansowania prowadzone będą prace konserwatorskie m.in. we wpisanym na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz na listę Pomników Historii Kościele Pokoju w Jaworze, w XVII-wiecznej Akademii Zamojskiej w Zamościu, a także w Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku – również znajdującej się na prestiżowej liście Pomników Historii.

Wnioskodawcy, których wnioski nie otrzymały dofinansowania, ale zostały ocenione na poziomie nie mniej niż 50 punktów, mogą składać odwołania.

Termin na złożenie odwołania upływa 6 marca.

Przykłady projektów, które będą realizowane w ramach uzyskanego dofinansowania:

 1. Kościół Pokoju w Jaworze
 • Kwota dofinansowania – 1 760 000 zł.
 • Zakres prac obejmuje kontynuację konserwacji malowideł kościoła.

Kościół w Jaworze jest jednym z dwóch zachowanych Kościołów Pokoju wybudowanych na terenie Śląska w wyniku ustaleń pokoju westfalskiego, kończącego w 1648 roku wojnę trzydziestoletnią. Wraz z kościołem Trójcy Świętej w Świdnicy przypominają ważny okres w historii Europy, czas kształtowania się stosunków wyznaniowych w regionie.

2. Pobenedyktyński zespół klasztorny w Legnickim Polu

 • Kwota dofinansowania – 1 520 000 zł.
 • Zakres prac obejmuje remont elewacji, więźby i dachu budynków zespołu klasztornego.

Kompleks klasztorny powstał w I połowie XVIII w. Oś barokowego założenia wyznacza kościół p.w. Krzyża Świętego i św. Jadwigi. Oryginalny rzut świątyni łączy układ centralny w nawie z zaakcentowanym, wydłużonym prezbiterium. Kościół dzieli zabudowanie klasztorne na 2 równe części, o rzutach zbliżonych do kwadratu. Kościół klasztorny nieprzerwanie służy miejscowej parafii katolickiej. 15 stycznia 2014r. decyzją Ojca Świętego Kościół klasztorny został podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej. Zabytek jest Pomnikiem Historii.

3. Akademia Zamojska w Zamościu (XVII w.)

 • Kwota dofinansowania – 810 000 zł.
 • Zakres prac dotyczy konserwacji polichromii w dawnej sali nauki retoryki.

Akademia była trzecią uczelnią wyższą w Rzeczypospolitej (po Akademii Krakowskiej i Wileńskiej). Budynek dawnej Akademii Zamojskiej powstał w latach 1639-1648 w stylu wczesnobarokowym na wzór kolegiów jezuickich dzięki fundacji kanclerza wielkiego koronnego Tomasza Zamoyskiego. W latach 1752–1765 na polecenie Jana Jakuba Zamoyskiego gmach Akademii znacznie przebudowano w stylu późnego baroku i rokoka według projektu Jana Andrzeja Bema.

4. Cmentarz zespołu cerkiewnego w Radrużu

 • Kwota dofinansowania – 190 000 zł.
 • Zakres prac obejmuje konserwację 45 nagrobków z cmentarza przycerkiewnego.

Zespół cerkiewny w Radrużu jest jednym z najstarszych tego typu założeń w Polsce. W skład zespołu wchodzą: drewniana cerkiew pw. św. Paraskewy wraz z dzwonnicą (kon. XVI w.), tzw. Dom Diaka i murowane ogrodzenie wraz z dwoma bramami (XIX w.), cmentarz przycerkiewny (XVIII–XX w.), dwa cmentarze poza obrębem murów (na działkach nr 232 i 177) z nagrobkami powstałymi w ludowym ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym (XIX–XX w.), a także dawny sklep wiejski, a obecnie budynek muzealny (XX w.). Cmentarz, na którym planowane są prace konserwatorskie, jest częścią Zespołu cerkiewnego w Radrużu, wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO oraz Listę Pomników Historii, będącego Oddziałem Muzeum Kresów w Lubaczowie.

5. Klasztor cysterski w Lądzie,  (XIV w.).

 • Kwota dofinansowania – 2 480 000 zł.
 • Zakres prac dotyczy kolejnego etapu remontu dachu i elewacji klasztoru.

Klasztor wzniesiony w stylu gotyckim w XVIII wieku przebudowany w stylu barokowym. Zabytkowy klasztor pocysterski w Lądzie nad Wartą wchodzi w skład kompleksu dawnych zabudowań pocysterskich z XIV wieku. Obiekt od 2009 roku jest na Liście Pomników Historii.

6. Zespół Katedralny we Fromborku (XIV w.)

 • Kwota dofinansowania – 670 000 zł.
 • Zakres prac dotyczy kolejnego etapu remontu dachu, konserwacji polichromii ścian i sklepień korpusu nawowego.

Wartości przestrzenne i architektoniczne widoczne są w unikatowości w skali kraju tego XIV-wiecznego ufortyfikowanego zespołu katedralnego. Łączył on w sobie funkcje religijne i obronne, ale także reprezentacyjne, mieszkalne i gospodarcze. Mimo upływu czasu i licznych zniszczeń zespół zachował pierwotny średniowieczny układ przestrzenny. Większość zabudowań wzgórza mimo późniejszych przekształceń nadal posiada gotyckie elementy konstrukcyjne, detal i rozplanowanie. Zabytek jest Pomnikiem Historii.

7. Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku (XIV-XV w.)

 • Kwota dofinansowania – 1 310 000 zł.
 • Zakres prac dotyczy remontu dachu kościoła.

Gotycki kościół powstały na przełomie XIV i XV wieku jest jednym z największych gotyckich kościołów gdańskich. Obecne prace mają na celu odbudowę dachu i remont zniszczeń elewacji po pożarze z 2019 roku.

8. Zamek w Olsztynie (XIV w.)

 • Kwota dofinansowania – 300 000 zł.
 • Zakres prac dotyczy remontu dachu, elewacji, fundamentów i wnętrza krużganka zamkowego.

Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie jest budowlą trójskrzydłową, z dziedzińcem, wieżą i murami obronnymi. Najstarsze, północne skrzydło wzniesiono w XIV w., południowe ok. 1430 r., wschodnie w latach 1756-58. Zamek nie uległ zniszczeniom wojennym i większym przekształceniom, zachował gotycki charakter. Skrzydło północne, które wyposażone jest w krużganek, zachowało dwie kondygnacje gotyckich piwnic oraz stropy i więźbę dachową z ok. 1373 r. Na piętrze mieszczą się komnata administratora zamku (w latach 1516-21 Mikołaja Kopernika) i refektarz nakryte sklepieniami kryształowymi oraz kaplica ze sklepieniem gwiaździstym. Krużganek jest piętrowy, z dachem pulpitowym, ceglany, ozdobiony w elewacji fryzem i blendami, wyposażony w odrębne wejście o formie baszty. ​​

9. Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim (XIX w.)

 • Kwota dofinansowania – 660 000 zł.
 • Zakres prac –  ratownicze prace konstrukcyjne części południowej pałacu.

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim jest wybitnym dziełem Schinkla, usytuowany na wzgórzu z widokiem na Sudety. Pałac powstał w latach 1838- 1873 jako rezydencja magnacka i do 1939 był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

10. Cmentarz tatarski w Kruszynianach (II poł. XVII w.)

 •  Kwota dofinansowania 37 000 zł.
 •  Zakres prac dotyczy konserwacji nagrobków na tatarskim cmentarzu – mizarze.

Położone na północy Podlasia Kruszyniany są, obok Bohonik, jedynym historycznym ośrodkiem osadnictwa tatarskiego w granicach Polski z zachowanymi zabytkowymi mizarami i meczetami. Mizar powstał w 2. poł. XVII w. Jest świetnym przykładem wielokulturowości i tolerancji wyznaniowej pierwszej Rzeczpospolitej.

11. Willa Cicha w Zakopanem (1879 r.)

 • Kwota dofinansowania – 70 000 zł.
 • Zakres prac – remont szczyty i ścianki wyglądów, ganek (weranda) schodki do ganku, stolarka (drzwi wejściowe zewnętrzne zachodnie),odwodnienie, fragment podmurówki od wschodu, ogrodzenie zewnętrzne wraz z bramą, ogrodzenie wewnętrzne.

Willa Cicha znajduje się w długim ciągu zakopiańskiej starówki przy ul. Kościeliskiej. Jest domem młodopolskiego artysty malarza Karola Kłosowskiego, samodzielnie przez niego tworzonym i zaprojektowanym jako siedziba artysty. Dom składa się z dwóch skrzydeł: starszego zbudowanego pierwotnie w 1879 r., a następnie rozbudowanego oraz drugiego, dobudowanego w latach 20 XX w. Dom jest bogato zdobiony drewnianymi ornamentami wewnątrz i na zewnątrz. Zachowany jest zabytkowy hall z XIX w wraz z wystrojem oraz pracownia malarska artysty, jego mieszkanie na piętrze wraz z kolekcją obrazów, wycinanek, projektami koronek i licznymi pamiątkami po artyście.

Pełna lista dofinansowanych wniosków w ramach I etapu Programu „Ochrony Zabytków” dostępna jest tutaj.