Ćwierć miliona złotych kary za dewastację willi na ul. Pabianickiej w Łodzi

Fot. WUOZ Łódź

Aleksandra Stępień, łódzki wojewódzki konserwator zabytków, nałożyła karę pieniężną opiewającą na 250 tysięcy złotych  na właściciela zabytkowej willi przy ul. Pabianickiej 182 w Łodzi.

Decyzja o warunkach zabudowy nakazywała właścicielowi m.in. bezwzględną konieczność zachowania i restauracji drewnianych elementów willi w postaci werandy, części dachu, okien i drzwi, konserwację elementów kowalskich oraz wystroju wnętrz, a także absolutny zakaz usuwania z budynku elementów oryginalnych.

Kontrola przeprowadzona przez WUOZ w marcu i wrześniu 2020 r. ujawniła jednak:

brak dachu;

brak gzymsu z konsolami podokapowymi;

brak informacji o przechowywaniu w/w elementów;

brak stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, brak drewnianej werandy; na jej miejscu rozpoczęto montaż nowej konstrukcji drewnianej;

brak sztukaterii i polichromii we wnętrzach;

usunięcie tynków wewnętrznych;

ślady na ścianach po zalaniu parteru budynku;

wodę w pomieszczeniach piwnicy;

istnienie nowych stropów żelbetonowych nad parterem i nad piwnicami.

„Smutna historia <<remontu>> Willi Piotra Hazenklewera pokazuje, jak ważna jest kwestia świadomości i odpowiedzialności właścicieli zabytków. Warto uświadomić sobie, że są oni nie tylko właścicielami nieruchomości, ale również depozytariuszami istotnych wartości artystycznych i historycznych, co zobowiązuje ich do dbałości o nasze wspólne dziedzictwo kulturowe” – padło w oświadczeniu opublikowanym na profilu WUOZ na Facebooku.

Źródła:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755912978380700&id=150649582240379