Odzyskane straty wojenne wracają do Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Fot. Danuta Matloch (przez gov.pl)

Komunikat ukazał się 09.08.2021 r. na stronie gov.pl:

– W wyniku działań wojennych, rabunku okupantów, często systematycznego, Polska straciła w czasie II wojny światowej 516 tys. dzieł sztuki. Od wielu lat polskie państwo odzyskuje dzieła sztuki, które zostały zrabowane. W naszym ministerstwie powołany jest specjalny wydział, który się tym zajmuje – powiedział minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podczas uroczystości przekazania do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu odzyskanych strat wojennych: dwóch akwarelowych portretów małżeństwa Kalterów. Zaginione dzieła wracają do Wrocławia po prawie 80 latach.

Wicepremier podkreślił, że Polska systematycznie odzyskuje dzieła sztuki, choć nie jest to łatwe.

Każde dzieło ma indywidualny status prawny, on musi być badany. Współpracujemy w tych kwestiach, jako resort, z najróżniejszymi służbami, przedstawicielami różnych zawodów – policja, prokuratura, FBI, wyspecjalizowane fundacje zagraniczne, zajmujące się poszukiwaniem, ale są to przede wszystkim nasi muzealnicy i historycy sztuki – wskazał szef MKDNiS.

Zaznaczył, że to dzięki muzealnikom z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, którzy namierzyli utracone dzieła sztuki, udało się je odzyskać.

Te dwa obiekty pojawiły się w domu aukcyjnym w 2020 roku. Przedstawiciele Muzeum Narodowego we Wrocławiu zwrócili na to uwagę, natychmiast dali sygnał i dzięki temu dom aukcyjny nie miał wyjścia, przekazał je bezpłatnie państwu polskiemu. My przekazujemy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ponieważ tam jest miejsce tych obiektów – mówił minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

To, co nas dziś sprowadza i co jest pretekstem dzisiejszej konferencji, to nic innego jak wdzięczność za to – kieruję te słowa w stronę wicepremiera prof. Piotra Glińskiego – że taką wagę przywiązuje do działań niełatwych, nieprostych, związanych z odzyskiwaniem strat wojennych. Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest beneficjentem tych działań – w ciągu ostatnich kilku lat odzyskaliśmy znakomite dzieła sztuki. Od dziś przynależy do nich także kameralna, ale jakże cenna para portretów Josepha i Amalii Kalterów. Jesteśmy wdzięczni i mamy nadzieję, że przyszłość będzie nam przynosiła kolejne takie niespodzianki – dodał dyrektor  Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Piotr Oszczanowski.

Namalowane przez Josepha Kaltera (1780–1834) w technice akwareli około 1811 roku autoportret oraz wizerunek żony, Amalii Kalter z domu Palsner (1794–1845), znajdowały się przed wojną w zbiorach wrocławskiego Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności. Dowodem tego są m.in. przedwojenne numery inwentarzowe umieszczone na obiektach. Portrety małżeństwa Kalterów były częścią okazałego daru, jaki ofiarowała tej instytucji Maria Jaeschke, zmarła bezpotomnie w 1925 r. wnuczka artystycznego małżeństwa, prawnuczka malarza miniatur Richarda Carla Palsnera, spadkobierczyni licznych pamiątek po artystach wrocławskich.

Zaginione w czasie II wojny światowej akwarele pojawiły się w ofercie jednego z warszawskich domów aukcyjnych w 2020 roku. Zostały zidentyfikowane jako straty wojenne z wrocławskich zbiorów publicznych przez dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Joseph i Amalia Kalterowie

Joseph Kalter urodził się 4 września 1780 r. w Bliszczycach k. Głubczyc, zmarł 17 lutego 1834 r. we Wrocławiu. Niemiecki malarz i kopista, nauczyciel rysunku we wrocławskich gimnazjach.

Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukę rysunku rozpoczął pod okiem Richarda Carla Palsnera – nauczyciela rysunku i malarza miniaturzysty z Wiednia. Odbył podróż artystyczną do licznych akademii europejskich. Po powrocie do Wrocławia i po śmierci Palsnera powołany został na stanowisko nauczyciela rysunku w obydwu wrocławskich gimnazjach protestanckich: św. Elżbiety i św. Marii Magdaleny oraz w katolickim gimnazjum Leopoldiny, gdzie pracował do śmierci.

Niezależnie od obowiązków dydaktycznych malował także religijne obrazy ołtarzowe (np. ok. 1830 r. obraz dla kościoła katolickiego w rodzinnych Bliszczycach z przedstawieniem św. Katarzyny; w tym samym czasie także obraz z przedstawieniem św. Marii Magdaleny w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu oraz niezachowany z przedstawieniem św. Jana Ewangelisty dla kościoła katolickiego w Paczkowie), obrazy historyczne i portrety. Ważną częścią jego twórczości było też kopiowanie dzieł dawnych mistrzów. Uprawiał również poezję. Swoje prace wystawiał we Wrocławiu oraz w Berlinie. Dzieła artysty za jego życia nabyło do swoich zbiorów Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczyźnianej, a w przedwojennych muzealnych kolekcjach wrocławskich znajdowało się 14 prac Kaltera. Jego uczniami byli m.in. Constantin Johann Franz Cretius (1814–1901), August Kopisch (1799–1853) oraz Gustav Adolf Boenisch (1802–1887).

Amalia Kalter z domu Palsner (1794–1845) – malarka, córka malarza i nauczyciela rysunku Richarda Carla Palsnera. Była nie mniej popularna i doceniana niż jej mąż. Małżeństwo Kalterów prowadziło we własnym domu prywatną szkołę rysunku. Amalia Kalter wystawiała na wrocławskich prezentacjach publicznych Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej oraz Wrocławskiego Stowarzyszenia Artystów w latach 1818–1831 swoje kopie uznanych dzieł dawnych malarzy (Rafaela, Sossoferato, Veronesa i Carla Dolcego). W przedwojennych wrocławskich zbiorach muzealnych znajdowało się 21 jej prac malarskich i rysunkowych.

Odzyskane straty wojenne – działania restytucyjne MKDNiS (2016-2021)

Za polskie straty wojenne uważa się ruchome dobra kultury utracone w wyniku II wojny światowej z terenów Polski w jej granicach po 1945 roku. Rozmiar polskich strat wojennych jest ogromny i trudny do precyzyjnego oszacowania. Szacuje się, że Polska w czasie II wojny światowej straciła ok. 516 tys. ruchomych dzieł sztuki. Prowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu baza strat wojennych zawiera obecnie ok. 63 tysiące obiektów i jest na bieżąco rozwijana i uzupełniana.

W ostatnich latach, dzięki działaniom restytucyjnym MKDNiS, do macierzystych kolekcji powróciło ponad 500 cennych dzieł sztuki. W toku jest kilkadziesiąt spraw restytucyjnych w kraju i na świecie. Wśród odzyskanych dzieł znajduje się m.in.:

  • pięć rysunków Michała Elwiro Andriollego z cyklu ilustracji do utworu „Maria” Antoniego Malczewskiego oraz pastel Teodora Axentowicza „Dama w pawich piórach”
  • obraz „Przy fortepianie” z 1877 r. Jacka Malczewskiego
  • obraz „Wnętrze katedry w Mediolanie”  Marcina Zaleskiego z 1834 r.
  • akwarela „Gryka” Stanisława Masłowskiego z 1924 r.
  • część przedwojennej kolekcji etnograficznej z Muzeum Etnograficznego w Łodzi, utraconej i rozproszonej na skutek II wojny światowej
  • obraz „Zesłanie Ducha Świętego”, datowany na około 1610 r., wybitnego gdańskiego malarza Izaaka van den Blocke, przekazany Muzeum Narodowemu w Gdańsku
  • zabytek archeologiczny – lekyt czerwonofigurowy z uszkiem z kolekcji Józefa Choynowskiego, będącej przed II wojną światową częścią zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.