„Bezpieczeństwo muzeów na terenach poprzemysłowych” – konferencja w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Fot: museo.pl

Komunikat ukazał się na stronie MKDNiS 15.09.2021 r.:

„W Polsce jest obecnie realizowanych ponad 100 inwestycji muzealnych, w tym wiele także na terenach postindustrialnych. Ochrona tego rodzaju muzeów jest szczególnie wymagająca ze względu na swoisty charakter tych miejsc, takich jak kopalnie, byłe fabryki wraz z otoczeniem, tereny pokolejowe, postoczniowe i inne” – napisał wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński w liście skierowanym do uczestników rozpoczynającej się dziś konferencji ICMS „Bezpieczeństwo muzeów na terenach poprzemysłowych”.

„Aby ochrona była skuteczna, należy zapewnić koordynację pracy wielu służb, a także w należyty sposób stosować w praktyce przepisy z różnych aktów prawnych. Dopiero wówczas obszar muzeum, pierwotnie służący zupełnie innym celom, znajdujące się na nim zabudowania, jego zbiory, a przede wszystkim pracownicy i publiczność, będą bezpieczni. (…) Życzę Państwu owocnych obrad i z niecierpliwością oczekuję na ich wyniki” – napisał szef resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w liście odczytanym przez dyrektora generalnego ministerstwa Jarosław Czuba.

W 2021 roku Polska jest gospodarzem dorocznego spotkania Komitetu do spraw bezpieczeństwa w muzeach, działającego w ramach Międzynarodowej Rady Muzeów (ICMS-ICOM). Międzynarodowa konferencja pod nazwą „Bezpieczeństwo w muzeach na obszarach poprzemysłowych” odbywa się w dniach 15-17 września w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce oraz w Zamku Królewskim na Wawelu. Współorganizatorem wydarzenia, finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w muzeach jest wyzwaniem samym w sobie, ale utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obiekcie poprzemysłowym lub muzeum górniczym, jest zadaniem szczególnie trudnym i wymagającym. Wyzwania jak pandemia COVID-19, czy zagrożenia takie jak pożar lub powódź, wymagają zachowania zupełnie innych środków bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli trasy, wycieczki i prezentacje odbywają się znacznie poniżej lub nawet znacznie powyżej poziomu gruntu. Ewakuacja ludzi, inwentarza i obiektów muzealnych wymaga innych procedur, a wewnątrzzakładowe zespoły reagowania kryzysowego muszą być samowystarczalne aż do przybycia służb ratunkowych.

Konferencja „Bezpieczeństwo muzeów na terenach poprzemysłowych”, która w tym roku odbywa się w formie hybrydowej, ma na celu zmierzenie się z takimi wyzwaniami oraz poznanie nowatorskich rozwiązań i najlepszych praktyk.