Zabytkowa ikona Archanioła Michała wróciła do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Fot. MKiDN

Komunikat ukazał się 21 grudnia b.r. na stronie MKiDN:

Po ponad 30 latach do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie powróciła zabytkowa ikona z przedstawieniem Archanioła Michała. To pierwszy zwrot skradzionego dzieła sztuki na podstawie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, przy którym wykorzystano system informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, tzw. system IMI. Zwrot był możliwy dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Warmii i Mazur ze stroną niemiecką.

Ikona, przedstawiająca Archanioła Michała w srebrnej ramie zdobionej w technice filigranu i emalii, jest datowana na II poł XVI wieku. Jej uroczyste przekazanie odbyło się we wtorek w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w obecności przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrekcji i pracowników placówki.

Zabytkowa ikona Archanioła Michała wróciła do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Fot. MKiDN

Historia obrazu

Ikona została skradziona z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przez nieznanych sprawców w grudniu 1990 r. wraz z 28 innymi ikonami. Obiekty zarejestrowano w krajowym wykazie zabytków skradzionych i wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W lipcu 2020 r. pracownik Wydziału ds. Restytucji MKiDN rozpoznał skradzioną ikonę na dostępnej on-line ekspozycji w Muzeum Ikon w Recklinghausen. Dzieło było częścią cennej kolekcji sztuki wschodnio chrześcijańskiej, złożonej z blisko 250 obiektów, głównie greckich i rosyjskich ikon drewnianych. Kolekcję podarował miastu Recklinghausen w 2019 r. dr Reiner Zerlin. Latem 2020 r. kolekcja ta została zaprezentowana na wystawie czasowej w Kunsthalle w Recklinghausen.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykorzystując system informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej tzw. system IMI, zwróciło się w sprawie ikony do Ministerstwa Kultury i Nauki Nadrenii Północnej-Westfalii. W odpowiedzi strona niemiecka potwierdziła, że faktycznie jest to poszukiwane przez Polskę dzieło sztuki, a Muzeum Ikon w Recklinghausen wyraża gotowość zwrotu obiektu. Jednocześnie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zweryfikowało tożsamości ikony w oparciu o posiadane dokumenty oraz materiał fotograficzny. Po ponad 30 latach dzieło wróciło do Muzeum.