Kuriozalna pomyłka: zezłomowano eksponat

Fot. MSP w Dęblinie

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zawarło w 2014 roku umowę użyczenia z „Wojskową Izbą Pamięci” w Kocku, którą to przedłużano przez kolejne sześć lat. Przedmiotem wypożyczenia była ciężarówka marki Star 660 z 1977 roku, która, zanim stała się muzealnym eksponatem, w przeszłości wykorzystywana była przy obsłudze lotniska. W związku z likwidacją „Wojskowej Izby Pamięci” Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie otrzymało informację, że ich eksponat został zezłomowany.

Dyrektor muzeum zgłosił sprawę utraty ciężarówki na Policję. Przedstawiciel kockiej izby tradycji stoi na stanowisku, że sprawa powinna zostać niezwłocznie zamknięta i zgodnie z zawartą umową likwidator izby chce zapłacić za utratę obiektu, który, jak sam przyznaje, omyłkowo zezłomował. Do dnia dzisiejszego mienia należącego do muzeum nie udało się odzyskać.

Źródła:

https://www.dziennikwschodni.pl/ryki/muzeum-wypozyczylo-eksponat-zostal-zezlomowany,n,1000302212.html

https://muzeumsp.pl/aktualnosci/poszukiwany-samochod-star-660-z-muzealnej-kolekcji/