„Trzy Marie u grobu” wracają do Polski

Fot. MKiDN

Komunikat ukazał się 11 marca b. r. na stronie MKiDN:

Zabytkowa ikona z przedstawieniem „Trzech Marii u grobu” skradziona ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wraca po ponad 30 latach do Polski. To druga ikona odzyskana dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze stroną niemiecką.

Datowana na XVI wiek ikona ukazująca „Trzy Marie u grobu”, wykonana w technice tempery jajecznej na desce, została skradziona z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przez nieznanych sprawców w grudniu 1990 roku wraz z 28 innymi ikonami. Obiekty zarejestrowano w prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego krajowym wykazie zabytków skradzionych i wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

W grudniu 2021 roku pracownik Wydziału ds. Restytucji Dóbr Kultury w MKiDN rozpoznał skradzioną ikonę w katalogu zakończonej aukcji ikon rosyjskich i greckich w Düsseldorfie. Wykorzystując system informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, tzw. system IMI, MKiDN zwróciło się w sprawie ikony do Ministerstwa Kultury i Nauki Nadrenii Północnej-Westfalii. W odpowiedzi strona niemiecka potwierdziła, że jest to poszukiwane przez Polskę dzieło sztuki, a dom aukcyjny z Düsseldorfu wyraża gotowość zwrotu obiektu. Jednocześnie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zweryfikowało tożsamości ikony w oparciu o posiadane dokumenty oraz materiał fotograficzny.

Niemiecki dom aukcyjny przekazał ikonę przedstawicielowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po powrocie do Polski wróci ona do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

To druga ikona ze zbioru 29 ikon skradzionych ponad 30 lat temu z Olsztyna, którą udało się odzyskać. Pierwszą była ikona z przedstawieniem Michała Archanioła datowana na XVII/XVIII wiek, odnaleziona w Muzeum Ikon w Recklinghausen w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech latem 2020 roku. Wróciła ona do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w grudniu 2021.