Rosyjska bomba kasetowa spadła na Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie

Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Komunikat ukazał się 23 marca b. r. na stronie MKiDN:

Przy użyciu zakazanej amunicji kasetowej Rosjanie ostrzelali Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, który powstał z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich. Na cmentarzu spoczywają oficerowie Wojska Polskiego i polscy cywile zamordowani w 1940 roku przez NKWD.

Na cmentarzu w Charkowie-Piatichatkach spoczywa 4 302 oficerów Wojska Polskiego i polskich cywili zamordowanych w 1940 r., a także około 2 000 Ukraińców, Rosjan i Żydów zamordowanych przez NKWD w latach 1937–1938.

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie-Piatichatkach 

W lesie pod Charkowem w 1940 r. grzebano przywożone ciężarówkami zwłoki polskich oficerów, mordowanych strzałem w tył głowy w piwnicach gmachu NKWD. Pierwszy transport wyruszył ze Starobielska (jeńcy byli tam przetrzymywani od jesieni 1939 r.) do Charkowa w nocy z 5/6 kwietnia 1940 r.

Latem 1994 r. sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik podpisał porozumienie z władzami Charkowa umożliwiające przeprowadzenie prac archeologicznych.

W latach 1995-1996 prowadzono badania sondażowo-ekshumacyjne, którymi kierował prof. Andrzej Kola z Torunia. Pozwoliły one ustalić lokalizację masowych grobów, ich rozmiary i głębokość grzebania zwłok. Według ekspertyzy prof. Koli, odkryto 75 zbiorowych mogił, w tym 15 masowych grobów polskich oficerów ze szczątkami 4 302 ofiar. Szczątków nie ekshumowano. W pozostałych 60 grobach spoczywają zamordowani w latach 30. Ukraińcy i Rosjanie.

Cały teren, gdzie odkryto groby, został ogrodzony. 27 czerwca 1998 r. wmurowano uroczyście kamień węgielny pod budowę cmentarza, który nazwano oficjalnie Cmentarzem Ofiar Totalitaryzmu. Prace nad budową cmentarza finansowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Cmentarz, znajdujący się na północnym obrzeżu miasta, uroczyście otwarto 17 czerwca 2000 r.

W 2010 r. cmentarz był remontowany z funduszy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wtedy też ufundowano tablicę informacyjną.

W 2018 r., w osiemnastą rocznicę otwarcia cmentarza, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowało pielgrzymkę Rodzin Katyńskich do Charkowa. Rodzinom towarzyszył wicepremier prof. Piotr Gliński.

Polski Cmentarz Wojenny w Charkowie jest jednym z czterech cmentarzy katyńskich, który powstał jako pierwszy w 2000 r., sfinansowany z funduszy państwa polskiego. Pozostałe nekropolie znajdują się w: Katyniu (Rosja), Miednoje (Rosja) oraz Kijowie-Bykowni (Ukraina).

Cmentarze Katyńskie powstały z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich i stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, które 28 czerwca 1997 r. wspólnie z przedstawicielami Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej, Polskiej Fundacji Katyńskiej, Instytutu Katyńskiego w Krakowie, Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie podjęły uchwałę dotyczącą m.in. jak najszybszego przystąpienia do budowy cmentarzy w miejscach ukrycia zwłok polskich obywateli – ofiar Zbrodni Katyńskiej.