Ikona „Trzy Marie u grobu” powróciła do Muzeum Warmii i Mazur w Wielki Piątek

Fot. MKiDN

Komunikat ukazał się 15 kwietnia b.r. na stronie MKiDN:

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po ponad 30 latach piękna ikona „Trzy Marie u grobu” właśnie dziś, w Wielki Piątek, ostatecznie wróciła do macierzystego Muzeum. Na odnalezienie czeka jeszcze 27 ikon ze zbioru skradzionego w grudniu 1990 roku. Zapewniam Państwa, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dołoży wszelkich starań, aby je odnaleźć i odzyskać” – napisał wiceminister kultury, generalny konserwator zabytków dr Jarosław Sellin w liście odczytanym podczas przekazania odzyskanego obrazu do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować za wkład i współpracę pracownikom Muzeum Warmii i Mazur, którzy przyczynili się do odzyskania zarówno tej, jak i poprzedniej ikony. Dziękuję także moim współpracownikom z Departamentu Restytucji Dóbr Kultury, którzy najpierw rozpoznali oba dzieła w Internecie jako tożsame z obiektami zarejestrowanymi w krajowym wykazie zabytków skradzionych i wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, a następnie skutecznie przeprowadzili obie sprawy – napisał wiceminister Sellin.

XVI-wieczna ikona „Trzy Marie u grobu”, wykonana w technice tempery jajecznej na desce, to druga ze zbioru 29 ikon skradzionych ponad 30 lat temu z Olsztyna, którą udało się odzyskać dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze stroną niemiecką. W grudniu 2021 roku pracownik ówczesnego Wydziału ds. Restytucji Dóbr Kultury w MKiDN rozpoznał skradzioną ikonę w katalogu zakończonej aukcji ikon rosyjskich i greckich w Düsseldorfie. Wykorzystując system informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, tzw. system IMI, MKiDN zwróciło się do Ministerstwa Kultury i Nauki Nadrenii Północnej-Westfalii. Strona niemiecka potwierdziła, że jest to poszukiwane przez Polskę dzieło sztuki, a dom aukcyjny z Düsseldorfu wyraził gotowość zwrotu obiektu. Jednocześnie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zweryfikowało tożsamość ikony w oparciu o posiadane dokumenty oraz materiał fotograficzny.

Pierwszą odzyskaną ikoną ze skradzionego w 1990 r. zbioru było przedstawienie Michała Archanioła datowane na XVII/XVIII wiek, odnalezione latem 2020 roku w Muzeum Ikon w Recklinghausen w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Dzieło wróciło do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w grudniu 2021 r.