Straty w obiektach dziedzictwa kulturowego Ukrainy zweryfikowane przez UNESCO – stan na 23 grudnia br.

Fot. MKiDN

Komunikat ukazał się 26 grudnia br. na stronie UNESCO:

Na dzień 23 grudnia UNESCO potwierdziło uszkodzenie lub zniszczenie 231 obiektów począwszy 24 lutego:

  • 102 miejsc kultu religijnego,
  • 18 muzeów,
  • 81 budynków o znaczeniu historycznym i/lub artystycznym,
  • 19 pomników,
  • 11 bibliotek.

Na tę chwilę żaden z obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO nie został uszkodzony.