Międzynarodowe warsztaty poświęcone zwalczaniu nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury

Fot. Danuta Matloch (przez MKiDN)

Komunikat ukazał się na stronie MKiDN 18 stycznia br.:

„Jednym z zagrożeń, z którymi przychodzi się mierzyć pogrążonej w wojnie Ukrainie, jest nielegalny wywóz, a mówiąc szerzej – nielegalny obrót zabytkami ruchomymi. Dziś, dzięki strategicznej współpracy z UNESCO, spotykamy się w Warszawie, by wspólnie stawić czoła tym wyzwaniom i znaleźć najlepszy sposób na zachowanie tego, co najcenniejsze dla przyszłych pokoleń” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas inauguracji warsztatów pod nazwą „Zwalczanie nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury: szkolenie w zakresie budowania potencjału dla organów ścigania”, które odbywają się w Warszawie w dniach 18-20 stycznia. Na prośbę wicepremiera Glińskiego, wydarzenie rozpoczęło się minutą ciszy poświęconą ofiarom katastrofy helikoptera w Browarach pod Kijowem.

(…)

O wydarzeniu

Trzydniowe warsztaty pod nazwą „Fighting the illicit trafficking of Ukrainian cultural property: capacity-building training for law enforcement” („Zwalczanie nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury: szkolenie w zakresie budowania potencjału dla organów ścigania”) zostały zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z UNESCO. Biorą w nim udział urzędnicy, funkcjonariusze straży granicznej oraz służb celnych państw graniczących z Ukrainą – Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Mołdawii.

W roli prelegentów wystąpią ukraińscy specjaliści – historycy sztuki i archeolodzy, a ponadto przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej. W warsztatach wezmą także udział przedstawiciele Interpolu, UNESCO, WCO (World Custom Organisation) oraz ICOM (International Council of Museums).

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń służb granicznych, celników, przedstawicieli organów i instytucji państwowych oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych w zakresie zwalczania nielegalnego wywozu, przywozu i przenoszeniu własności dóbr kultury w związku z trwającą wojną na Ukrainie. Podczas wykładów specjaliści z Ukrainy przedstawią uczestnikom najbardziej charakterystyczne dobra kultury Ukrainy, które w sposób szczególny są obecnie narażone na niebezpieczeństwo grabieży i przemytu.