Straty w obiektach dziedzictwa kulturowego Ukrainy zweryfikowane przez UNESCO – stan na 15 lutego br.

Komunikat ukazał się 16 lutego br. na stronie UNESCO:

Na dzień 15 lutego 2023 r. UNESCO potwierdziło uszkodzenie lub zniszczenie 240 obiektów począwszy 24 lutego 2022 r.:

  • 105 miejsc kultu religijnego,
  • 18 muzeów,
  • 86 budynków o znaczeniu historycznym i/lub artystycznym,
  • 19 pomników,
  • 12 bibliotek.

Na tę chwilę żaden z obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO nie został uszkodzony.