Inauguracja portalu „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników”

Fot. Instytut Polonika

W poniedziałek 6 marca br. Instytut Polika zainaugurował nową bazę internetową „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników”. Jest to – stopniowo udostępniana w jednym miejscu – baza danych będąca źródłem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym poza granicami kraju.

Jak opisuje strukturę i działanie strony portal gov.pl:

„Nowoczesny portal Instytutu POLONIKA to narzędzie do szybkiego i skutecznego uzyskiwania informacji dotyczących polskiej spuścizny kulturowej poza granicami kraju. Oprócz możliwości ewidencjonowania i upowszechniania wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, udostępniona została również dokumentacja o polonikach, stanowiąca źródło wiedzy zarówno dla naukowców i pasjonatów historii, jak i osób zgłębiających rodzinne genealogie.

Baza składa się z trzech katalogów obejmujących:

  • dokumentację nagrobków i polskich cmentarzy poza granicami kraju, będącą efektem prac realizowanych od lat 90. XX wieku. W ramach katalogu udostępniane są również materiały uzyskane podczas realizacji projektów Instytutu POLONIKA oraz beneficjentów programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”;
  • polonika – bogato ilustrowane i opisane materialne ślady dziedzictwa kulturowego za granicą o charakterze popularnonaukowym, oparte o informacje z pogranicza historii, sztuki i kultury;
  • cmentarze wojenne za granicą – katalog prowadzony przez Departament Dziedzictwa Kulturowego i Miejsc Pamięci w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który został opracowany na podstawie materiałów zebranych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Znajdują się w nim informacje dotyczące historii czy lokalizacji wojennych nekropolii. Dodatkowym elementem katalogu jest spis osób pochowanych na cmentarzach.

Baza jest stale uzupełniana o nowe materiały. Obecnie na portalu udostępnione zostały obiekty znajdujące się w 58 państwach. Można tam znaleźć: 43 357 wpisów, w tym m.in. dokumentację 168 cmentarzy cywilnych (w tym 14 113 kart nagrobków i 17 667 spoczywających na nich osób) oraz 246 kart cmentarzy wojennych (w tym 9 100 spoczywających na nich osób).

W najbliższym czasie do bazy dodane zostaną informacje o zrealizowanych przez Instytut „Polonika” projektach badawczych, konserwatorskich, edukacyjnych i popularyzatorskich, a także materiały pozyskane od instytucji, organizacji oraz osób specjalizujących się w działaniach na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.”

Źródła:

https://polonika.pl/co-nowego-/konferencja-prasowa-inauguracja-bazy

https://www.gov.pl/web/kultura/dziedzictwo-za-granica-baza-polonikow–inauguracja-portalu-instytutu-polonika