Międzynarodowa operacja na rzecz zwalczania przemytu dzieł sztuki owocuje 60 aresztowaniami. Odzyskano ponad 11 000 obiektów

Fot. Interpol

Komunikat ukazał się 4 maja na stronie Interpolu:

Organy ścigania aresztowały 60 osób i odzyskały 11 049 skradzionych artefaktów w ramach poważnego międzynarodowego zwalczania handlu dziełami sztuki w 15 krajach członkowskich INTERPOL-u.

Operacja o kryptonimie Pandora VII była prowadzona przez Hiszpanię (Guardia Civil) przy wsparciu Europolu i INTERPOL-u.

Ta iteracja corocznej operacji Pandora składała się z fazy operacyjnej, która trwała od 13 do 24 września 2022 r. i obejmowała tysiące kontroli przeprowadzonych na różnych lotniskach, w portach i przejściach granicznych, a także w domach aukcyjnych, muzeach i domach prywatnych.

W ramach Pandory VII zorganizowano dwa tygodnie patroli cybernetycznych, odpowiednio w maju i październiku 2022 r., podczas których przeprowadzono ponad 8495 kontroli online i skonfiskowano 4017 skradzionych towarów.

Nadal trwa około 130 dochodzeń, w wyniku których spodziewane są kolejne konfiskaty i aresztowania, ponieważ śledczy na całym świecie ścigają tych, którzy psują i niszczą dziedzictwo kulturowe.

Najważniejsze informacje operacyjne

Pandora VII doprowadziła do odzyskania m.in. następujących skradzionych obiektów:

  • 77 starożytnych ksiąg we Włoszech, które włoskie Dowództwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego skonfiskowało na internetowym rynku. Księgi zostały skradzione z archiwum klasztoru.
  • Rzymskie marmurowe popiersie kobiety, które zostało odzyskane przez Gwardię Cywilną w Sewilli w Hiszpanii. Uważa się, że rzeźba przedstawia Salonię Matidię, siostrzenicę cesarza Traiana.
  • 3073 antyczne monety przejęte z internetowej platformy sprzedaży przez Polską Policję. Dodatkowe 117 monet dackich i rzymskich zostało również odzyskanych przez rumuńskie organy ścigania po tym, jak zostały splądrowane ze stanowiska archeologicznego.
  • Władze portugalskie odzyskały 48 rzeźb sakralnych i innych obiektów sakralnych. Uważa się, że przedmioty te były powiązane z serią 15 włamań, do których doszło w kościołach w północnej Portugalii w latach 1992–2003. Dodatkowe 41 przedmiotów sakralnych, w tym liturgicznych (ikony, rzeźby ołtarzy itp.), zostało również skonfiskowanych przez grecką policję po przeszukanie domu w Grecji.
  • Na poczcie w Bośni i Hercegowinie skonfiskowano 13 artefaktów archeologicznych (między innymi biżuterię) z Federacji Rosyjskiej.

Współpraca międzynarodowa

Następujące kraje wzięły udział w Pandorze VII: Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Grecja, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Szwecja.

INTERPOL, poprzez swój bezpieczny system łączności I-24/7, połączył kraje bałkańskie oraz członkowskie Unii Europejskiej uczestniczące w wymianie informacji, wspierając całą operację dedykowanym ekspertem, przez co dokonano podwójnego sprawdzenia bazy danych INTERPOL-u w celu zlokalizowania i zidentyfikowania przedmiotów, które zostały skradzione oraz przedmiotów, których nadal brakowało. Funkcjonariusze działający na miejscu korzystali również z ID-Art, aplikacji mobilnej INTERPOL-u.

Europol, jako współprzewodniczący tej akcji, odegrał kluczową rolę w realizacji całej operacji, ułatwiając wymianę informacji oraz udzielając wsparcia analitycznego i operacyjnego.

Operacja Pandora, którą po raz pierwszy rozpoczęto w 2016 r., jest coroczną operacją organów ścigania. Realizowana jest w ramach europejskiej multidyscyplinarnej platformy przeciwko zagrożeniom przestępczym (EMPACT).