Straty w obiektach dziedzictwa kulturowego Ukrainy zweryfikowane przez UNESCO – stan na 30 sierpnia br.

Na dzień 30 sierpnia 2023 r. UNESCO potwierdziło uszkodzenie lub zniszczenie 285 obiektów począwszy 24 lutego 2022 r.:

  • 120 miejsc kultu religijnego,
  • 27 muzeów,
  • 105 budynków o znaczeniu historycznym i/lub artystycznym,
  • 19 pomników,
  • 13 bibliotek,
  • 1 archiwum.